HOTEL DE LA PLAYA
Direcció:
Paseo Colón, 1 46137 Playa Pobla Farnals (Valencia)
Correu electrònic: recepcion@merakibeachhotel.com
Telèfon:
+34 96 030 65 65
General:

Situat en passeig de vianants pla amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia 

Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 109 cm d'altura, sense bucle d'indicció magnètica. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Sense avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Amb avisador lluminós d'emergències. 

Habitació:

Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext i servici despertador lluminós. Permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Física:

Aparcament:

Reservades unes quantes places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal: deu en plaça Pioners, a 50 m de distància i tres en avinguda Neptú, a 160 m de distància. Amb itinerari accessible de paviment homogeni fins a l'hotel. Àrea d'acostament superior a 120 cm per costats esquerre i dret. Places reservades al pàrquing públic de la plaça Pioners, amb itinerari accessible fins a l'hotel. 

Accés:

Entrada principal amb cinc escalons de 15 cm d’altura salvats per plataforma elevadora. Porta amb 200 cm d'ample lliure de pas. Obertura abatible per mitjà de manilla situada a 100 cm d'altura. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa, accessible i sense desnivells. Mostrador de 109 cm d'altura, 57 cm d'altura lliure inferior i 47 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells amb paviment homogeni i antilliscant. Corredors de més de 120 cm d'ample. 

Lavabo a zones comunes:

Una cabina adaptada al lavabo de dones. Amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo corredissa amb 80 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina amb 80 cm d'ample lliure de pas sense moll de retorn. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 84 cm d'altura sense pedestal. Altura lliure inferior de 68 cm i 53 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 110 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 60 cm pel costat dret i més de 150 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 43 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret i barra esquerra fixa a 66 cm d'altura. Separació entre barres de 94 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes Soterrani a Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 80x130 cm. Botons de trucada a 103 cm d'altura, botons interiors a 105 cm d'altura i passamans a 98 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica les plantes Soterrani a Tercera. Itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. L'escala compta amb deu trams de nou escalons homogenis, de 18 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans al costat dret de l'escala, situat a 95 cm d'altura. No prolongat en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 82 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles per ambdós costats. Llit de 60 cm d'altura sense accés a mecanismes de control. Armari sense lleixes ni caixons. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta d'obertura amb manilla cap a dins, amb 82 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 83 cm d'altura, sense pedestal. Amb 78 cm d'altura lliure inferior i 49 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta amb sensor de moviment. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 88 cm pel costat esquerre i 170 cm d'accés frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, a 68 cm d'altura. Separació entre barres de 57 cm. Dutxa amb sòl antilliscant i continu amb el recinte. Disponible seient abatible amb possibilitat d'enganxar el suport a la paret. També hi ha disponible una cadira de rodes que es pot introduir dins de la dutxa. Aixeta monocomandament en paret accessible situat a 80 cm d'altura. Barres de suport horitzontals situades a 85 cm d'altura. Amb telèfon d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en planta accessible. Porta amb més de 200 cm d'ample lliure de pas. Permanentment oberta. Taules de quatre potes i 80 cm d'altura, amb travesser a 74 cm d'altura. A la part inferior, 74 cm d'alt, 80 cm d'ample i 80 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. 

Visual:

Accés:

Entrada principal amb cinc escalons aïllats de 15 cm d'altura. Porta de vidre, sense senyalització visual d'alt contrast. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles, amb sòl antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 109 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats en relleu. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils homologats, amb contrast cromàtic i situats a 154 cm d'altura. Porta del lavabo no contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Passamans a 98 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Habitació:

Porta no contrastada respecte a la paret, però amb senyals lluminosos als laterals. Sòl homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia.