HOTEL MELIÁ VALENCIA
Direcció:
Av. Cortes Valencianas, 52 46015 Valencia
Correu electrònic: melia.valencia@melia.com
Telèfon:
+34 963 030 000
General:

Situat en avinguda plana sense obstacles amb paviment regular homogeni. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva:

Aparcament:

No hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 112 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. No hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies, amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Ascensor panoràmic amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior. Porta no envidrada. Sense avisador lluminós d'emergència. 

Habitació:

Amb connexió a internet. No hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta amb espiera. La porta del lavabo permet comunicació amb l'exterior. 

Sala de reunions:

Porta no envidrada. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta totalment envidrada. No compta amb taules redones. 

Física:

Aparcament:

No hi ha places públiques pròximes reservades per a PMR. Quatre places reservades en estacionament propi, de 220x450 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal, de paviment homogeni i itinerari accessible a l'hotel per mitjà d'ascensor. 

Accés:

Entrada principal amb cinc escalons de 40 cm d'altura. Itinerari alternatiu amb rampa de 20% d'inclinació, 200 cm de longitud i 90 cm d'ample. Accés per mitjà de porta giratòria, amb possibilitat d'obertura manual, convertible en accés adaptat. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible. Amb zones en desnivell accessibles per mitjà de rampa. Mostrador de 112 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

A cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample, amb paviment homogeni i antilliscant. Portes en corredors amb 130 cm d'ample lliure de pas. Paviment amb moqueta homogènia i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Un lavabo unisex adaptat. Amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo sense desnivell, d'obertura cap a dins amb manilla. Ample lliure de pas de 80 cm. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo inclinable. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill inclinat amb vora inferior situada a 110 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 30 cm pel costat esquerre i 120 cm pel costat dret. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barres de suport abatible i fixa a un costat i a l'altre. La barra abatible està al costat dret i la fixa al costat esquerre. Barra esquerra a 70 cm d'altura i dreta a 73 cm d'altura. Separació entre barres de 56 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha tres ascensors panoràmics que comuniquen des de la Planta Baixa a la Trentena. Situats en planta accessible amb itinerari accessible. Amb ample lliure de porta de 85 cm i cabina de 100x120 cm. Botons de trucada a 100 cm d'altura, botons interiors a 100 cm d'altura i passamans a 95 cm d'altura. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 95 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit d'1 m pel costat esquerre i més de 150 cm pel dret. L'habitació compta amb estrenyements puntuals de 75 cm. Llit de 50 cm d'altura, amb mecanismes de control a 10 cm. Mecanismes de control ambiental situats a 60 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 50-70 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo Habitació:

Porta corredissa amb 90 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 80 cm d'altura amb faldó, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 120 cm pel costat dret. Seient a 50 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret situada a 72 cm d'altura. Dutxa amb sòl no lliscant i no continu amb el recinte. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 100 cm d'altura. Barra de suport horitzontal situada a 165 cm d'altura. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat a la Planta Baixa amb itinerari accessible. Porta amb 163 cm d'ample lliure de pas. Taules d’un peu. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. No disposa de barra d'autoservici. 

Sala de reunions:

Situat en planta accessible. Porta amb 95 cm d'ample lliure de pas. Taula de 75 cm d'altura. Disposa de setze sales de reunions estàndard, totes amb sòl de moqueta, situades en planta accessible. 

Visual:

Accés:

Porta principal giratòria de vidre amb senyalització visual d'alt contrast. Felput ancorat una vegada passada la porta. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells. Sòl antilliscant i homogeni amb felputs ancorats. Amb escalons aïllats segons per mitjà de rampa. Il·luminació homogènia. Mostrador de 112 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. No hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats, en Braille i en relleu. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Passamans a 95 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Sòl homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Accés per mitjà de portes de vidre sense senyalització contrastada. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.