HOTEL LA MOZAIRA
Direcció:
Camí del Magistre, 50 46120 Alboraya (Valencia)
Correu electrònic: info@lamozaira.com
Telèfon:
+34 961 850 924
General:

Situat en carrer pla sense obstacles, amb paviment irregular. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 104 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Sense informació visual a la cabina ni a l’exterior. Sense avisador lluminós d'emergència. 

Habitació:

Amb connexió a internet. No hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext i servici despertador lluminós. Permet comunicació amb recepció. Sense endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo permet comunicació amb l'exterior. 

Física:

Aparcament:

Sis places en pàrquing privat enfront de l'hotel, amb itinerari accessible i paviment homogeni. Estrenyement puntual de 70 cm. Cap plaça específicament reservada per a PMR. 

Accés:

Entrada principal amb escaló aïllat de 10 cm d'altura. Entrada alternativa amb rampa mòbil de fusta. Necessari sol·licitar-la al personal. Porta amb ample lliure de pas de 150 cm. Obertura per mitjà de tirador situat a 100 cm d'altura. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa, accessible i sense desnivells. Mostrador de 104 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Corredors de més de 120 cm d'ample amb celles de fusta a cadascuna de les portes de 2 cm d'altura. Paviment no homogeni i antilliscant. Portes en corredors amb amplària lliure de pas superior a 120 cm. 

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les Plantes Baixa i Segona. Amb ample lliure de porta de 90 cm i cabina de 90x130 cm. Botons de trucada i interiors a 100 cm d'altura. 

Escala:

Comunica les plantes Baixa a Segona. Hi ha itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor. Amb passamans senzills a un costat, situats a 97 cm d'altura i no prolongats als replans. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles per ambdós costats, més de 150 cm per ambdós costats i frontal. Armaris amb tiradors de fàcil obertura. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Taules de quatre potes sense travesser. A la part inferior, 80 cm d'alt, 85 cm d'ample i 60 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys de 120 cm entre les taules. 

Piscina:

Situada a l’exterior amb itinerari accessible. No disposa de grua ni de vestuari. 

Visual:

Accés:

Porta de vidre sense senyalització visual amb un escaló de 10 cm d'altura. Dues estores sense ancorar davant i darrere de la porta. 

Recepció:

Itinerari parcialment obstaculitzat per mini-hall amb cadires, amb paviment antilliscant i no homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 104 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Escalons aïllats amb senyalització tàctil de color contrastat. Paviment sense celles, antilliscant i no homogeni. Estores sense ancorar. Hi ha senyals informatius amb pictogrames no contrastats. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats no tàctils, sense contrast cromàtic i situats a 120 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. 

Ascensor:

Ascensor sense passamans, amb botons no contrastats, amb text en Braille i en alt relleu. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora. 

Escala:

Comunica les plantes Baixa a Segona. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans no prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Punts lluminosos en cadascun dels escalons. 

Habitació:

Porta no contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni amb estores sense ancorar. El mobiliari no obstruïx el pas. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Cella d'1 cm d'altura senyalitzada amb paviment tàctil de color contrastat. Paviment antilliscant i no homogeni. Il·luminació homogènia.