HOTEL THE WESTIN VALENCIA
Direcció:
Amadeo de Saboya, 16 46010 Valencia
Correu electrònic: cristina.patteson@westinvalencia.com
Telèfon:
+34 963 625 900
General:

Situat en carrer pla amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia. Compta amb una cadira de rodes, un parell de crosses i una cadira d'evacuació, així com amb tres desfibril·ladors ubicats en diferents punts de l'hotel. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. L'hotel compta amb un estricte protocol d'evacuació per a persones amb discapacitat. 

Auditiva:

Aparcament:

Hi ha panells informatius amb informació sobre l'itinerari. 

Accés:

Portes giratòria i alternatives totalment envidrades. 

Recepció:

Mostrador de 117 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Hi ha panells informatius amb pictogrames homologats o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Amb avisador lluminós d'emergències. 

Habitació:

Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. TV amb teletext, adaptada per a rebre missatges interns de l'hotel. Telèfon amb senyal de crida lluminosa i servici de despertador lluminós. Amb endoll junt amb el llit. Porta amb espiera. Senyalització lluminosa d'emergència.

Restaurant, cafeteria, bufet:

Compten amb número variable de taules redones. Portes parcial a totalment envidrades.

Física:

Aparcament:

Reservades quatre places de més de 220x450 cm al garatge de l'hotel. Situades a la Planta Soterrani amb itinerari accessible fins a recepció per mitjà de dos ascensors practicables. Itinerari per a persones amb mobilitat reduïda clarament senyalitzat en paviment i per mitjà de senyalètica vertical. 

Accés:

Entrada principal sense desnivell per mitjà de porta giratòria amb botó de reducció de velocitat i parada d'emergència. Portes alternatives envidrades a un costat i a l'altre amb 118 cm d'ample de pas. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible i sense desnivells. Hi ha dos mostradors. Un a l'esquerra amb taula de 88 cm d'altura, 80 cm d'altura lliure inferior i 8 cm de fons lliure inferior. A la dreta, mostrador de 117 cm d'altura sense fons lliure inferior. Disponible una sala amb ordinadors, amb taules de 72 cm d'alt i 68 cm d'altura lliure inferior. Paviment de moqueta. 

Mobilitat interior:

L'edifici consta de Planta Soterrani, Baixa, Primera i Segona, comunicades per mitjà d'escala i dos ascensors. Compta amb un jardí central amb accés sense desnivell des de diferents punts de la Planta Baixa i circumdat per les plantes superiors. Quatre habitacions reservades per a persones amb mobilitat reduïda a la Planta Primera. A cada planta, itinerari sense desnivells, amb escalons aïllats en zones de restaurant. Corredors de més de 120 cm d'ample i portes amb ample mínim de pas de 80 cm. Paviment sense celles, homogeni i antilliscant. En algunes sales, paviment amb moqueta. 

Lavabo a zones comunes:

Dos lavabos amb cabina adaptada per a homes i dones situats en Planta Baixa amb itinerari accessible. Es descriu detalladament un d'ells, sent l'altre de característiques semblants. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla situada a 103 cm d'altura i amb 83 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura amb manilla, amb 81 cm d’ample lliure de pas. I sense moll de retorn. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre Lavabo sense pedestal, de 84 cm d'altura. Amb altura lliure inferior de 78 cm i 56 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta amb maneta gerontològica. Espill no inclinat amb vora inferior a 96 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de més de 120 cm per la dreta i frontal. Seient de l'inodor a 36 cm d'altura. Barra de suport abatible a la dreta i fixa a l'esquerra. Barra esquerra a 70 cm d'altura i dreta a 55 cm d'altura. Separació entre barres de 71 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors iguals. Per a utilitzar-los des de la planta Baixa a superiors, es necessita la targeta de l'habitació. Des de la plata Soterrani a Baixa són de lliure accés. Porta amb ample lliure de pas de 120 cm i cabines de 163x180 cm. Botons de trucada a 100 cm d'altura, botons interiors a 75-101 cm d'altura i passamans a 90 cm d'altura. 

Habitació adaptada:

Quatre habitacions adaptades situades en Planta Primera amb itinerari accessible. Senyalitzades amb icona homologada en porta. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Accessos al llit frontal i laterals de més de 120 cm. Llit de 55 cm d'altura amb accés a mecanismes de control. Mecanismes de control ambiental situats a 95 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 10-175 cm d'altura. Compta amb espill de cos sencer. 

Lavabo Habitació:

La lavabo compta amb dutxa i banyera, situat en una estància separada de l'inodor. Aquesta última compta amb sistema d'alarma a manera de telèfon. Porta d'accés a l'inodor de 81 cm d'ample, sense moll de retorn. Espai d'accés a l'inodor per l'esquerra i frontal de 120 cm. Seient a 36 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat esquerre, situada a 56 cm d'altura. A la dreta, barra fixa situada a 70 cm d'altura. Separació entre barres de 78 cm. Porta d'accés a dutxa i lavabo amb 86 cm d'ample lliure de pas, sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 83 cm d'altura sense pedestal, amb 80 cm d'altura lliure inferior i 64 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta gerontològica. Espill no inclinat amb vora inferior a 88 cm d'altura. Dutxa amb sòl no lliscant i continu amb el recinte. Cadira de dutxa mòbil i amb respatler, amb més de 150 cm d'accés frontal i lateral. Seient de 40 cm d'alt, 48 cm d'ample i 35 cm de fons. Aixeta monocomandament. Barra de suport situada a 77 cm d'altura. Bord exterior de la banyera de 36 cm d'ample, situat a 50 cm d'altura. Amb barres de suport i aixeta monocomandament. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

El servici de desdejunis se servix al Restaurant Rosmarino a partir de les 7:00h. Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Dividit en dues altures, la superior accessible per mitjà de tres escalons de 18 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Taules d’un peu de 73 cm d'altura, 71 cm d'altura lliure inferior i 35 cm de fons. Corredor entre taules de 120 cm d'ample. Barra del bufet de 76 cm d'altura i 65 cm d'altura lliure inferior. Objectes i aliments situats a 76-110 cm d'altura. Més de 120 cm d'espai de circulació lateral. Sense possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Accés al jardí sense desnivell per mitjà de porta de més de 120 cm d'ample lliure de pas. Altres espais com el Jardí Bar, el h club>valència i el Restaurant Komori, situats en Planta Baixa amb itinerari accessible. Amb portes d'accés de més de 120 cm d'ample lliure de pas. 

Sala de reunions:

L'hotel compta amb uns quants salons i sales de reunions, tots ells situats a la planta Baixa amb itinerari sense desnivell i portes amb ample de pas d’almenys 80 cm. Amb mobiliari adaptable segons l'ocasió. Paviment majoritàriament de moqueta. Saló Belles Arts i Saló del Reial amb taules de reunions de 78 cm d'altura i 73 cm d'altura lliure inferior. 

Gimnàs:

Situat en Planta Soterrani accessible per mitjà d'escala i ascensor. Totes les sales amb ample lliure de pas superior a 90 cm. Itinerari en corredors superior a 120 cm. 

Piscina:

Situada a la Planta Soterrani accessible per mitjà d'escala i ascensor. Accés a l'interior de la piscina per mitjà d'escala de quatre escalons amb passamans. Compta amb grua i ganxo de rescat. Aigua tractada amb electròlisi. Cabines de tractament amb lliteres d'altura regulable. 

Visual:

Accés:

Entrada sense desnivell per mitjà de porta giratòria amb botó de reducció de velocitat i parada d'emergència. Portes alternatives envidrades a un costat i a l'altre amb senyalització visual de baix contrast. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni i il·luminació homogènia. Mostrador de 117 cm d'altura sense il·luminació directa. Compta amb una lupa a disposició dels clients. 

Mobilitat interior:

L'edifici consta de Planta Soterrani, Baixa, Primera i Segona, comunicades per mitjà d'escala i dos ascensors. Compta amb un jardí central sense desnivell des de diferents punts de la Planta Baixa i circumdat per les plantes superiors. Itinerari lliure d'obstacles i sense desnivells, amb escalons aïllats en zones de restaurant. Hi ha portes de vidre amb senyalització visual contrastada. Il·luminació homogènia a la majoria del recinte. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats no tàctils, amb contrast cromàtic i situats a 142 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors iguals. Per a utilitzar-los des de la Planta Baixa a superiors, es necessita la targeta de l'habitació. Des de la Planta Soterrani a Baixa són de lliure accés. Ascensors amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Amb passamans a 100 cm d'altura. Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament i sense franja tàctil i visual enfront de la porta. Compten amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia tant en habitació com en lavabo. Paviment homogeni. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Tots les zones de cafeteria/bar/restaurant de l'hotel es troben a la Planta Baixa amb itinerari lliure d'obstacles i paviment homogeni. El Jardí Bar i el Restaurant Rosmarino compten ambdós amb dues altures, separades per escales amb passamans, de tres escalons cadascuna i sense senyalització contrastada. Accés a la terrassa sense desnivell, per mitjà de portes parcialment envidrades i sense senyalització visual d'alt contrast. 

Sala de reunions:

L'hotel compta amb uns quants salons i sales de reunions, tots ells situats a la Planta Baixa amb itinerari sense desnivell. Amb mobiliari adaptable segons l'ocasió. Paviment majoritàriament de moqueta. Il·luminació homogènia.