HOTEL ILUNION AQUA (4*)
Direcció:
(4*) Luis García Berlanga, 19-21 46023 Valencia
Correu electrònic: reservasaqua4@ilunionhotels.com
Telèfon:
+34 963 187 100
General:

Situat en carrer amb paviment irregular no homogeni. Permet l'accés de gos guia. Compta amb ordinadors a la Planta Baixa (Recepció) per a persones amb discapacitat visual. 

Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 80 cm d'altura, amb bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. 

Lavabos comuns:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina. 

Habitació:

Amb connexió a internet per mitjà de WIFI. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Possibilitat d'enviament del Directori de Servicis de l'hotel a una adreça de correu facilitada pel client. Servici despertador per mitjà de sistema de vibració. La porta exterior de l'habitació compta amb timbre que emet senyal lumínica a l'interior de l'habitació. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta envidrada. 

Física:

Aparcament:

Onze places reservades a cadascuna de les quatre plantes del pàrquing del Centre Comercial Aqua, a l'interior del qual es troba l'hotel. Comunicades per mitjà d'ascensor adaptat. 

Accés:

Entrada principal sense desnivell. Hi ha tres accessos a l'hotel, un des del carrer principal cridant al timbre, amb porta corredissa automàtica totalment envidrada, un altre des del pàrquing, directe a l'hotel per mitjà d'un dels ascensors i l'últim des de dins del centre comercial, pujant 25 escalons des de la tercera planta. Porta amb ample lliure de pas de 100 cm. Obertura automàtica. 

Recepció:

Ubicada a la quarta planta, accessible per mitjà d'ascensor. Accés per mitjà d'ascensor amb passamans i amb ample lliure de pas en porta de 80 cm i cabina de 90x110 cm. Botons a 95 cm d'altura, botons interiors a 100 cm d'altura i passamans a 95 cm d'altura. Mostrador adaptat de 80 cm d'altura, 70 cm d'altura lliure inferior i 45 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Cabines adaptades al lavabo d’homes i dones. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo corredissa amb 85 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 83 cm d'altura, 45 cm d'ample i 65 cm de fons. Aixeta monocomandament Espai d'accés a l'inodor de 80 cm pel costat esquerre i 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 60 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Amb sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha tres ascensors que comuniquen totes les plantes de l'hotel, amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 90x110 cm. Botons de trucada a 95 cm d'altura, botons interiors a 100 cm d'altura i passamans a 95 cm d'altura. 

Habitació adaptada:

Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit amb espai lliure per ambdós costats Telèfon adaptat amb polsador d'emergència. Llit de 45 cm d'altura, amb accés a mecanismes de control lumínic. Mecanismes de control ambiental situats a 50 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a una altura mitjana de 50 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta d'obertura corredissa, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo regulable de fins a 45 cm d'altura. Sense faldó, amb 68 cm d'altura lliure inferior i 56 cm de fons. Aixeta monocomandament. Espai d'accés a l'inodor de 110 cm d'accés frontal, 60 cm pel costat dret i més de 150 cm per l'esquerre. Seient a 45 cm d'altura. Hi ha adaptadors per al mateix. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 70 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Dutxa adaptada i contínua amb el paviment del lavabo. Silla de dutxa amb 120 cm d'accés frontal, 80 cm per l'esquerra i 80 cm per la dreta. Seient abatible de 45 cm d'alt, 45 cm d'ample i 45 cm de fons. Aixeta monocomandament. Barres de suport horitzontal situades a 35 cm del seient i a 70 cm d'altura. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en planta de recepció, amb itinerari accessible. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Taules de 75 cm d'altura, de quatre potes i sense travesser. A la part inferior, 70 cm d'alt, 70 cm d'ample i 60 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules i el bufet. 

Sala de reunions:

Situada a l’entresol amb itinerari accessible. Porta amb 85 cm d'ample lliure de pas. Taula de 75 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt, 70 cm d'ample i 60 cm de fons. Caixes d'endolls al sòl hi integrades. 

Visual:

Accés:

Porta principal automàtica de vidre, amb senyalització visual d'alt contrast. Paviment antilliscant. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles, amb sòl antilliscant i homogeni. Els contrastos de paviment i marcs, estan delimitats amb diferents colors i textures per a les persones amb discapacitat visual. Il·luminació homogènia. Mostrador amb il·luminació directa. Directori de Servicis disponible en Braille. Compta amb ordinadors específicament adaptats per a persones amb discapacitat visual, a la zona d'Internet Point. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i situats a 145 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret i amb senyalització en Braille Il·luminació homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Disposa de passamans. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit del desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret i amb senyalització en Braille. Paviment homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Carta en Braille. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Caixes d'endolls al sòl integrades. Il·luminació homogènia.