HOTEL SERCOTEL SOROLLA PALACE
Direcció:
Avda. Cortes Valencianas, 58 46015 Valencia
Correu electrònic: mjsancasto@hotelsorollapalace.com
Telèfon:
+34 961 868 700
General:

Situat en avinguda plana sense obstacles i amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia.

Auditiva:

Aparcament:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 85 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Sense avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior. Porta no envidrada. 

Habitació:

Amb connexió a internet. No hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo permet comunicació amb l'exterior. 

Sala de reunions:

Porta parcialment envidrada. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta totalment envidrada. No compta amb taules redones. 

Física:

Aparcament:

L'hotel compta amb setze places reservades de 400x320 cm en estacionament propi, amb senyalització vertical i horitzontal, de paviment homogeni i itinerari accessible a l'hotel per mitjà d'ascensor. 

Accés:

Entrada principal per mitjà d'escala amb passamans centrals i laterals, amb huit escalons de 18 cm d'altura, salvats per rampa 130 cm de longitud, 157 cm d'ample i 18% d'inclinació. Porta amb ample lliure de pas de 90 cm, d'obertura automàtica. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari accessible. El vestíbul es troba dividit en dues altures, salvades per rampa amb passamans de 850 cm de longitud, 140 cm d'ample i 9% d'inclinació. Mostrador de 85 cm d'altura, 75 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons lliure inferior. 

Mobilitat interior:

Edifici de dèneu plantes, tres d'elles de pàrquing, comunicades per mitjà d'escala i ascensor. En cas d'existir desnivells, es troben segons per mitjà de rampa o plataforma elevadora. Tots els espais de l'hotel són accessibles. Corredors de més de 120 cm d'ample, amb paviment de moqueta. Portes en corredors amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas. Paviment homogeni i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha lavabos adaptats a les plantes Baixa i Primera. Senyalització en porta amb símbol homologat. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta del lavabo sense desnivell, d'obertura cap a dins amb manilla i 80 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat de fàcil manipulació. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo sense pedestal, de 80 cm d'altura. Altura lliure inferior de 70 cm i 65 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Vora inferior de l'espill situat a 100 cm d'altura. No inclinat. Barra de suport abatible a la dreta i fixa a l'esquerra. Barra esquerra a 70 cm d'altura i dreta a 73 cm d'altura. Separació entre barres de 57 cm. Espai d'accés a l'inodor de 80 cm pel costat esquerre. Seient a 46 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha set ascensors que comuniquen les plantes Baixa fins a la terrassa, a la Dessetena. Compten amb ample lliure de pas d’almenys 80 cm i cabines d'aprox. 100x120 cm. Botons de trucada a 95 cm d'altura, botons interiors a 107 cm d'altura i passamans a 100 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha dues escales que comuniquen totes les plantes de l'hotel. Amb itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor. Amb escalons de 17 cm d'altura i 28 cm d'empremta i passamans senzill a un costat, situat a 100 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Disposa de tres habitacions adaptades, situades en plantes diferents. Porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles, de 80 cm per l'esquerra i 160 per la dreta. Llit de 50 cm d'altura, amb accés a mecanismes de control lumínic. Mecanismes de control ambiental situats a 70 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 50-120 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta corredissa amb 90 cm d'ample lliure de pas. Forrellat fàcil de manipular. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 90 cm d'altura sense pedestal, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 65 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 80 cm pel costat dret i 120 cm d'accés frontal. Seient a 50 cm d'altura. Barres de suport abatible a la dreta, a 73 cm d'altura, i fixa a l'esquerra. Separació entre barres de 57 cm. Dutxa amb sòl no lliscant i no continu amb el recinte. Barra de suport vertical a 65 cm d'altura. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 100 cm d'altura. Cada habitació no compta amb cadira de dutxa pròpia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

La cafeteria es troba ubicada a la Planta Baixa, i el restaurant a la Planta Primera. Ambdós amb itinerari accessible. Al restaurant, porta amb 90 cm d'ample lliure de pas. Taules d’un peu. A la part inferior, 70 cm d'alt, 70 cm d'ample i 70 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. Barra d'autoservici de 90 cm d'altura. Es realitzen menús adaptats per a qualsevol tipus de necessitat. 

Sala de reunions:

Hi ha catorze sales de reunions i polivalents, totes elles accessibles per mitjà d'ascensor. Portes amb 90 cm d'ample lliure de pas. Mobiliari mòbil. Taules de 77 cm d'altura, 72 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. 

Gimnàs:

Ubicat a la Planta Segona, amb itinerari accessible. Vestuari amb porta d'obertura cap a l'interior i 80 cm d'ample lliure de pas. L'accés a les dutxes compta amb un escaló de 20 cm d'altura. 

Piscina:

Situada en terrassa exterior, descoberta a l'estiu i coberta a l'hivern. Amb itinerari accessible per mitjà d'ascensor. Accés a la piscina per mitjà de rampa de dos trams, de 3 m i 6 m de longitud respectivament. Amb passamans prolongat als replans, a 150 cm d'altura. La piscina disposa de grua. Accés de la terrassa a la piscina per mitjà de rampa o plataforma elevadora. 

Visual:

Accés:

Porta principal de vidre i automàtica, sense senyalització visual d'alt contrast. Precedida de huit escalons corbs de 18 cm d'altura, sense senyalització tàctil i visual. Amb passamans al centre i als costats de l'escala. Felput ancorat darrere de la porta. 

Recepció:

Vestíbul dividit en dos altures, comunicades per mitjà d'escala de quatre escalons salvats per rampa amb passamans. Ambdues no tenen senyalització tàctil i visual. Mostrador de 85 cm d'altura sense il·luminació directa. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Mobilitat interior:

Edifici de dèneu plantes, tres d'elles de pàrquing, comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils homologats, amb contrast cromàtic i situats a 150 cm d'altura. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. 

Ascensor:

Hi ha set ascensors que comuniquen les plantes Baixa fins a la terrassa, a la Dessetena. Compten amb botons contrastats, en Braille i amb lleuger alt relleu. Passamans a 100 cm d'altura. Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tàctil i visual. 

Escala:

Hi ha dues escales interiors que comuniquen totes les plantes de l'hotel. Amb paviment antilliscant i homogeni. Principi i final de l'escala amb senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció a un costat. Amb passamans prolongat als replans. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Sòl homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Accés per mitjà de portes de vidre amb senyalització contrastada. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Hi ha catorze sales de reunions i polivalents. Accessibles per mitjà de portes de vidre amb senyalització contrastada. Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.