HOTEL LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
Direcció:
Eugenia Viñes 22-24 46011 Valencia
Correu electrònic: soniaubeda@hotel-lasarenas.com
Telèfon:
+34 963 120 600
General:

Situat en carrer pla, sense obstacles, amb paviment compacte i homogeni. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva:

Accés:

Porta parcialment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 110 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Sense avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Avisador lluminós d'emergències. 

Habitació:

Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. TV amb teletext i servici despertador lluminós. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta amb espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta totalment envidrada. 

Física:

Aparcament:

Reservades unes quantes places públiques de 220x450 cm, amb senyalització vertical i horitzontal: quatre al carrer Eugenia Viñes, a 10 m de distància, huit a l’avinguda Neptú, a 170 m de distància i tres en carrer Pavia, a 300 m de distància. Amb itinerari accessible i paviment homogeni fins a l'hotel. Àrea d'acostament superior a 120 cm per costats esquerre i dret. Dotze places reservades de 400x300 cm en estacionament propi. Amb senyalització horitzontal, de paviment homogeni i itinerari accessible fins a l'hotel per mitjà d'ascensor. Àrea d'acostament superior a 120 cm per costats esquerre i dret. 

Accés:

Entrada principal amb cinc escalons de 17 cm d’altura salvats per rampa sense passamans de 10% d'inclinació, 800 cm de longitud i 200 cm d'ample. Entrada principal per mitjà de porta giratòria amb portes alternatives d'obertura cap a dins per mitjà de tirador vertical a un costat i a l'altre. 

Recepció:

Ubicada en planta accessible sense desnivells. Mostrador de 110 cm d'altura, 100 cm d'altura lliure inferior i 42 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

L'edifici principal compta amb quatre plantes superiors i dos soterranis. Compta amb dos edificis annexos dedicats a esdeveniments i grans àrees enjardinades. Corredors de més de 120 cm d'ample sense desnivell. Paviment homogeni i antilliscant. Portes amb ample mínim de pas de 80 cm. 

Lavabo a zones comunes:

Una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones. Amb itinerari accessible. Porta senyalitzada amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a fora amb manilla, amb 97 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a fora amb manilla, amb 92 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular. En cas d'emergència el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 88 cm d'altura, sense pedestal ni faldó. Altura lliure inferior de 77 cm i 59 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de gir. Espill no inclinat amb vora inferior a 104 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 70 cm pel costat esquerre i més de 150 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barres de suport a 85 cm d'altura. Fixa al costat esquerre i abatible al dret. Separació entre barres de 70 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Dos ascensors que comuniquen Plantes -2 a Quarta. Situats en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal d'accés al garatge, amb ample lliure de porta de 80 cm i cabina de 200 x 200 cm. Botons de trucada a 100 cm d'altura, botons interiors a 100 cm d'altura i passamans a 90 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha dues escales que comuniquen les plantes Soterrani Segon a Quarta. Hi ha itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor. Cada tram compost per vint escalons homogenis de 15 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans senzill al costat dret situat a 105 cm d'altura. No prolongat en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 92 cm d'ample lliure de pas. Llit de 60 cm d'altura amb accés a mecanismes de control lumínic. Accés al llit sense obstacles per ambdós costats, de més de 120 cm.. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 70 cm i els 180 cm. Tiradors de difícil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta corredissa amb 91 cm d'ample lliure de pas. Forrellat de fàcil manipulació. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 83 cm d'altura, sense pedestal ni faldó. Altura inferior de 78 cm i 49 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de gir. Espill no inclinat amb vora inferior a 95 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 88 cm pel costat esquerre i 165 cm d'espai frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 65 cm d'altura. Separació entre barres de 57 cm. Dutxa amb paviment antilliscant i continu amb el recinte. Seient abatible i giratori amb respatler de 40 cm d'altura, 43 cm d'ample i 40 cm de fons. Amb 60 cm d'accés frontal, 60 cm d'accés per l'esquerra i 60 cm per la dreta. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 90 cm d'altura. Amb telèfon junt amb l'inodor. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Porta amb 220 cm d'ample lliure de pas. Taules d’un peu sense travesser. A la part inferior, 77 cm d'alt, 90 cm d'ample i 72 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. Barra d'autoservici de 90 cm d'altura, amb 90 cm d'espai lliure inferior i 83 cm de fons. Sense possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a 90 cm d'altura. 

Sala de reunions:

Situat en planta accessible. Porta amb 180 cm d'ample lliure de pas. Mobiliari adaptable a les necessitats del client. 

Piscina:

Situada a l’exterior, accessible per mitjà de rampa de més de 9 m sense passamans, sense replanells ni altiplans intermedis. No disposa de grua. 

Visual:

Accés:

Entrada principal per mitjà de porta giratòria amb portes alternatives de vidre, amb senyalització visual d'alt contrast. Precedida de cinc escalons de 17 cm d'altura, segons per rampa sense passamans, de 10 % d'inclinació, 800 cm de longitud i 200 cm d'ample. Paviment antilliscant. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 110 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames no contrastats. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats no tàctils, amb contrast cromàtic i situats a 160 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal, d'accés al garatge, amb botons contrastats en Braille i amb alt relleu. Passamans a 90 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Paviment enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Dues escales principals que comuniquen des de la Planta Soterrani Segon a Quarta. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Passamans no prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Mobiliari adaptable a les necessitats del client. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.