HOTEL SH INGLÉS BOUTIQUE
Direcció:
Marqués de Dos Aguas, 6 46002 Valencia
Correu electrònic: ingles@sh-hoteles.com
Telèfon:
+34 963 516 426
General:

Situat en carrer pla de vianants, sense obstacles, amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada en relleu amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 115 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Amb avisador lluminós d'emergència. Porta no envidrada. 

Habitació:

Amb connexió a internet. No hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. TV amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta amb espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta no envidrada. Compta amb una taula redona amb capacitat per a quatre persones. 

Física:

Aparcament:

Places públiques reservades: una al carrer Poeta Querol, cantó Salva, a uns 120 m; una altra al carrer Sant Vicent Màrtir 22, a 200 m, i una altra al carrer de les Comèdies 6, a 270 m de distància 

Accés:

Entrada principal sense desnivells. Porta amb ample lliure de pas de 190 cm. Obertura automàtica. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible sense desnivells Mostrador de 115 cm d'altura, amb 110 cm d'altura lliure inferior i 74 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha una cabina adaptada al lavabo de dones, amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb pom, amb 81 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa, amb 95 cm d'ample lliure de pas. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 95 cm d'altura sense pedestal, amb 80 cm d'altura lliure inferior i 48 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta automàtica. Vora inferior de l'espill a 109 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 130 cm pel costat esquerre i 50 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 42 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 72 cm d'altura. Separació entre barres de 60 cm. Amb sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors que comuniquen les plantes Baixa a Tercera. Situats en planta accessible amb itinerari accessible. Compten amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 85x130 cm. Botons de trucada a 125 cm d'altura i botons interiors a 110 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica les plantes Baixa a Tercera. Amb itinerari alternatiu accessible. Compta amb nou trams de 22 escalons homogenis, de 18 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans doble a un costat, situat a 89 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis però no prolongat en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 81 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit de 120 cm per lateral dret, sense obstacles. Llit de 52 cm d'altura. Control ambiental centralitzat. Lleixes i caixons de l'armari a 50 cm d'altura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta d'obertura cap a dins amb manilla. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 80 cm d'altura, sense pedestal, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 104 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 70 cm pel costat dret i 80 cm d'accés frontal. Seient a 45 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 74 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Dutxa amb paviment no lliscant i continu amb el recinte. Seient abatible fix a la paret, de 46 cm d'ample i 37 cm de fons, situat a 50 cm d'altura. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 65 cm d'altura. Barra de suport horitzontal situada a 10 cm del seient i a 86 cm d'altura. Amb sistema d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa, amb itinerari accessible. Porta amb 105 cm d'ample lliure de pas. Taules d’un peu sense travesser. A la part inferior, 78 cm d'alt, 80 cm d'ample i 40 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. 

Visual:

Accés:

Porta principal automàtica i de vidre, amb senyalització visual d'alt contrast. Felput ancorat una vegada passada la porta. 

Recepció:

Edifici de tres plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles, amb paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 115 cm d'altura sense il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats en relleu. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, sense contrast cromàtic i no tàctils, situats a 150 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia automàtica. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica les plantes Baixa a Tercera. Principi i final de l'escala amb senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, amb senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Sòl homogeni, amb estores fixes en tota la seua superfície. El mobiliari no dificulta la circulació. Hi ha elements volats amb protecció. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa, amb itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre sense senyalització contrastada. Carta amb grandària de font mitjà i text contrastat. Il·luminació homogènia.