HOTEL NH CENTER
Direcció:
Ricardo Micó, 1 46009 Valencia
Correu electrònic: nhcenter@nh-hotels.com
Telèfon:
+34 963 475 000
General:

Situat en carrer pla sense obstacles amb paviment irregular homogeni. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius en cada una de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l'exterior. Amb avisador lluminós d'emergència. Porta no envidrada. 

Habitació:

Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta envidrada. Compta amb vint taules redones amb capacitat per a quatre persones cadascuna. 

Física:

Aparcament:

Dues places reservades de 400x320 cm en estacionament propi. Amb senyalització horitzontal, de paviment homogeni i itinerari accessible a l'hotel. 

Accés:

Entrada principal per mitjà de porta giratòria precedida d'escaló de 12 cm d'altura. Accés alternatiu per mitjà de porta de doble fulla amb 160 cm d'ample lliure de pas. Accessible per mitjà de rampa sense passamans de 4% d'inclinació, 80 cm de longitud i 145 cm d'ample. 

Recepció:

Mostrador de 110 cm d'altura, amb 85 cm d'altura lliure inferior i 26 cm de fons inferior. Des de recepció s'accedix a altres estàncies de l'hotel per mitjà d'escala salvada per plataforma elevadora. 

Mobilitat interior:

Corredors de més de 120 cm d'ample sense desnivells. Portes en zones comunes amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas. Paviment homogeni i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

A les plantes Soterrani i Baixa, lavabos adaptats per a homes i per a dones. En Planta Primera, una cabina adaptada al lavabo de dones. Tots amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb pom i ample de pas de 80 cm, amb moll de retorn. Davant de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa, amb 90 cm d'ample lliure de pas. En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 84 cm d'altura sense pedestal, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat dret situada a 81 cm d'altura. Amb sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha quatre ascensors que comuniquen les plantes Baixa a Onzena. Situats en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal d'accés al garatge amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 123x130 cm. botons de trucada a 127 cm d'altura i botons interiors a 90 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala general que comunica totes les plantes de l'hotel. Itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor. Compta amb vint-i-dos trams de vint escalons homogenis cadascun, de 18 cm d'altura i 25 cm d'empremta. Amb passamans senzills a un costat i a l'altre de l'escala, situats a 80 cm d'altura. No prolongats en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment homogeni, pot resultar lliscant. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles, de 75 cm per ambdós costats. Llit de 62 cm d'altura sense accés a mecanismes de control lumínic. Mecanismes de control ambiental situats a 170 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 55-77 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta amb manilla, d'obertura cap a fora, amb 81 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 90 cm d'altura, amb 65 cm d'altura lliure inferior i 57 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 92 cm d'altura. Accés frontal a l'inodor de 75 cm. Seient a 40 cm d'altura. Barres de suport fixes a un costat i a l'altre, ambdós ubicades a 85 cm d'altura. Separació entre barres de 85 cm. Dutxa amb sòl no lliscant i continu amb el recinte. Seient abatible de 50 cm d'altura, 60 cm d'ample i 20 cm de fons. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 63 cm d'altura. Barra de suport horitzontal, situada a 26 cm del seient i a 76 cm d'altura. Amb sistema d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat a la Planta Baixa, amb itinerari accessible. Taules d'un peu de 74 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt, 70 cm d'ample i 40 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. Barra d'autoservici de 76 cm d'altura. Espai de circulació lateral de 120 cm, amb possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a 92 cm d'altura. 

Sala de reunions:

Hi ha cinc salons ubicats a la Planta Baixa i un gran saló multiús ubicat a la Planta Primera. Tots amb itinerari accessible. Portes amb 120 cm d'ample lliure de pas. Taules de 70 cm d'altura. A la part inferior, 50 cm d'alt, 70 cm d'ample i 20 cm de fons. 

Piscina:

Situada en l'última planta, amb itinerari accessible. No disposa de grua ni de vestuari. 

Visual:

Accés:

Entrada principal per mitjà de porta giratòria precedida d'escaló de 12 cm d'altura. Accés alternatiu per mitjà de porta de doble fulla precedit de rampa sense senyalització tàctil i visual i sense passamans, de 4% d'inclinació, 80 cm de longitud i 145 cm d'ample. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats en relleu. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils homologats, amb contrast cromàtic i situats a 170 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal d'accés al garatge amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzada amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala general que comunica les plantes Baixa a Onzena. Principi i final de l'escala amb senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, amb senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment lliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en planta accessible amb itinerari lliure d'obstacles. Porta envidrada sense senyalització contrastada. Escalons aïllats senyalitzats amb paviment tàctil de color contrastat. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles, amb elements volats sense senyalitzar. Paviment sense celles, lliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.