HOTEL SH VALENCIA PALACE
Direcció:
Paseo de la Alameda, 32 46023 Valencia
Correu electrònic: valencia.palace@sh-hoteles.com
Telèfon:
+34 963 375 037
General:

Situat en avinguda plana sense obstacles amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva:

Aparcament:

Places ubicades al pàrquing del Palau de la Música, amb senyalització homologada sobre espais i itineraris. Accés a l'hotel mitjançant ascensor amb informació visual en l'interior. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Mobilitat interior:

Amb Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències 

Lavabos comuns:

No disposen de senyalització de lliure/ocupat a la porta. Sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Hi ha un nucli amb quatre ascensors que comuniquen amb tot l'edifici. Junt amb recepció es troba l'ascensor d'accés al pàrquing. Els quatre ascensors centrals compten amb informació visual tant en l'interior com a l’exterior. 

Habitació:

Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. TV amb teletext. Amb endoll junt amb el llit. La porta del lavabo permet comunicació amb l'exterior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta parcialment envidrada. Disponibles taules redones a la zona de banquets.

Física:

Aparcament:

Reservades quatre places al pàrquing del Palau de la Música, que disposa d'un espai reservat per a l'hotel. Amb senyalització horitzontal, no vertical. Amb itinerari accessible fins al mateix per mitjà d'ascensor amb 87 cm d'ample lliure de pas i cabina de 108x118 cm. Amb passamans a 90 cm. Botons d'anomenada exteriors situats a 139 cm d'altura, i interiors a 130-151 cm 

Accés:

Entrada sense desnivells, amb porta giratòria. Disposa de dues portes laterals adaptades amb ample lliure de pas de mínim de 90 cm. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa, accessible i sense desnivells. Disposa de mostrador adaptat de 73 cm d'altura, senyalitzat amb pictograma homologat. Taules del Bussines Center de 68 cm d'altura i 66 cm d'altura lliure inferior. Accés sense desnivell. 

Mobilitat interior:

Edifici de sis plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. A cada planta, itinerari sense desnivells, a excepció de l'entrada al restaurant, que posseïx una escala amb plataforma elevadora. Corredors de més de 120 cm d'ample. Portes amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas. Paviments sense ressalts i homogeni. 

Lavabo a zones comunes:

L'hotel compta amb dos lavabos unisex adaptats, situats a la Planta Baixa i a la Sexta, amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat amb paviment antilliscant. Porta del lavabo amb 80 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm de diàmetre. Lavabo sense pedestal, de 70 cm d'altura. Cada lavabo dels dos disponibles té una variació d'aixeta adaptada a les necessitats del client: un amb aixeta monocomandament i un altre amb aixeta elèctrica. Espill no inclinat, amb vora inferior situada a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 62 cm per la dreta i més de 80 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor amb tassa alçada de 49 cm d'altura, amb barra fixa a l'esquerra de 75 cm d'altura, i una barra de suport a la dreta, a 63-88 cm. Inclou accessoris disponibles com l'eixugador de mans situat a 100 cm, amb dosificador de sabó situat a 75 cm. Té penjadors de 130 cm. Llum fixa amb interruptors localitzats a 95 cm amb il·luminació homogènia. 

Ascensor:

Hi ha un nucli amb quatre ascensors que comuniquen amb tot l'edifici. Junt amb recepció es troba l'ascensor d'accés al pàrquing. Tots els ascensors del nucli central compten amb ample de pas a la porta de 90 cm. Les cabines varien en grandària, sent les més grans de 142x137 cm. Disposa de passamans i un espai lliure enfront del buit de l'ascensor de més de 2 m. 

Escala:

Hi ha una escala general que comunica totes les plantes de l'hotel. A cada planta disposa de quatre trams d'entre quatre i vuit escalons per tram. Escalons amb 17,5 cm d'altura i 27 cm d'empremta. Passamans a un costat i a l'altre a 118 cm d'altura. No prolongat en replanells però sí en àrees d'embarcament-desembarcament. Per a accedir a la Primera Planta hi ha una escala corba, amb escalons de 16 cm d'altura i empremta de 35 cm en la part central. Amb passamans a un costat i a l'altre, a 104 cm d'altura. S’accedix a la zona de desdejunis mitjançant una escala de deu i quatre escalons, amb mesures semblants als de l'escala general. Salvada per plataforma salvaescales. Hi ha altres escales d'accés als salons, totes amb mesures semblants a les de la general. 

Habitació adaptada:

Posseïx dues habitacions adaptades, situades a la Segona planta, junt amb l'eixida d'emergència. Comunicades amb habitació de possible acompanyant. Dins de l'habitació es pot inscriure un gir de 120 cm de diàmetre. Porta amb ample de pas de 90 cm, amb corredors superiors a 150 cm i estrenyements puntuals de 87 cm. Accés al llit sense obstacles, de 100 cm per lateral dret i 90 cm per lateral esquerre. Llit de 55 cm d'altura. Amb armaris i perxes amb mànec llarg i porta corredissa. Regulador de llum a 85 cm. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta corredissa amb 74 cm d'ample lliure de pas. Dins del lavabo hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 90 cm d'altura amb aixeta monocomandament. Espill a 90 cm d'altura. Espai frontal d'accés a l'inodor de 140 cm. No disposa d'espai lateral per a efectuar la transferència. Barra de suport fixa a l'esquerra i abatible a la dreta. Separació entre barres de 67 cm. Dutxa amb sòl antilliscant i continu amb el recinte. Cadira plegable dins de la dutxa, amb barres i agafador en paret de la dutxa i a un costat i a l'altre de la Banyera. Aixeta monocomandament. Llum fix amb interruptors situats a 75 cm d'altura. Compta amb sistema d'alarma junt amb l'inodor. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Restaurant ubicat en planta Baixa, accessible per mitjà d'escala de cinc escalons segons per plataforma elevadora. Taules d’un peu de 72 cm d'altura i 70 cm d'altura lliure inferior. Corredors de més de 120 cm d'ample. Ample de pas entre taules d'aproximadament 120 cm, amb estrenyements puntuals d’aproximadament 60 cm. Zona de desdejunis ubicada al nivell inferior a la recepció, accessible mitjançant escala amb plataforma salvaescales. Taules de 74 cm d'altura i 72 cm d'altura lliure inferior. Ample de pas entre taules de 90-120 cm, amb estrenyements puntuals d’aproximadament 40 cm. Barra de bufet de 89 cm d'altura, sense fons lliure inferior i amb més de 120 cm d'espai de mobilitat lateral. Sense possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Objectes i aliments situats a 66-116 cm d'altura. 

Sala de reunions:

L'hotel compta amb uns quants salons per a diferents usos, situats a la planta Primera i la Sexta. Tots són accessibles mitjançant ascensor. Portes de doble fulla, amb un ample de pas mínim de 90 cm. Alguns d'ells compten amb paviment de moqueta.

Gimnàs:

Situat a la Planta Sexta, accessible per mitjà d'ascensor. 

Piscina:

Situada en Planta Sexta. No disposa de grua. 

Visual:

Accés:

Entrada sense desnivell, mitjançant porta giratòria, amb portes alternatives de vidre amb senyalització visual d'alt contrast. Paviment antilliscant. 

Recepció:

Mostrador de 110 cm d'altura amb il·luminació directa. Itinerari sense desnivells, amb paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Mobilitat interior:

A cada planta, Itinerari lliure d'obstacles. Escalons aïllats senyalitzats amb paviment tàctil de color contrastat. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Hi ha senyals informatius en alt relleu. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 175 cm d'altura. Il·luminació homogènia. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Hi ha un nucli amb quatre ascensors que comuniquen amb tot l'edifici. Junt amb recepció es troba l'ascensor d'accés al pàrquing. Tots compten amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense senyals sonors que indiquen el sentit del desplaçament ni la planta de parada. Amb passamans. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Totes les escales de l'hotel compten amb senyalització tàctil, no visual, en cada escaló. Aquests no tenen bossell. Hi ha una escala general que comunica totes les plantes de l'hotel. A cada planta disposa de quatre trams d'entre quatre i vuit escalons per tram. Amb sòcol de protecció a un costat. Passamans a un costat i a l'altre, no prolongats en replanells però sí en àrees d'embarcament-desembarcament. Il·luminació no homogènia. Per a accedir a la Primera Planta hi ha una escala corba, amb escalons de 16 cm d'altura i empremta de 35 cm en la part central. Senyalització lumínica a la contrapetja. Amb passamans a un costat i a l'altre. Il·luminació homogènia. S’accedix a la zona de desdejunis mitjançant una escala de deu i quatre escalons, amb passamans a un costat i a l'altre i central. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Hi ha habitacions amb i sense moqueta. El mobiliari no dificulta la circulació. Lavabo de l'habitació amb porta contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Accés per mitjà d'escala de cinc escalons amb senyalització tàctil i lumínica en cada escaló. Amb passamans no prolongat en àrees d'embarcament-desembarcament i són sòcol de protecció a un costat. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Disposen de carta en Braille. Il·luminació homogènia.