HOTEL EXPRESS BY HOLIDAY INN VALENCIA CIUDAD DE LAS CIENCIAS
Direcció:
Escritor Rafael Ferreres 22 46013 Valencia
Correu electrònic: recepcion@expresshivalencia.com
Telèfon:
+34 963 162 530
General:

Situat en carrer pla sense obstacles amb paviment irregular. Admet gos guia. 

Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 90 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina, però no a l’exterior. Avisador lluminós d'emergència. Porta parcialment envidrada. 

Habitació:

L'habitació compta amb connexió a internet. Televisió amb teletext. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

No disposa de taules redones. 

Física:

Aparcament:

Hi ha dues places reservades de 400x320 cm en estacionament propi. Amb senyalització horitzontal, en costera de 3% d'inclinació, amb paviment no homogeni. 

Accés:

Entrada amb rampa de 14% d'inclinació, 60 cm de longitud i 200 cm d'ample. Porta amb ample lliure de pas de 108 cm i obertura automàtica. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible sense desnivells. Mostrador de 90 cm d'altura, 88 cm d'altura lliure inferior i 5 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

Corredors de 120 cm d'ample amb estrenyements puntuals de 100 cm sense desnivells. Paviment sense ressalts i antilliscant. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha cabines adaptades als lavabos d’homes i dones, els dos amb les mateixes característiques. Amb itinerari accessible. Porta del lavabo sense desnivell, corredissa i d'obertura amb manilla cap a dins, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Porta de la cabina corredissa, d'obertura amb manilla tipus C, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular. Lavabo de 83 cm d'altura sense faldó, 76 cm d'altura lliure inferior i 9 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Vora inferior de l'espill a 104 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 80 cm pel costat dret i 123 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret, a 72 cm d'altura. Amb sistema d'alarma dins de la cabina i, en cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors iguals que comuniquen Planta Baixa a Quinta. Situats en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal amb ample lliure de porta de 80 cm i cabina de 100 x 125 cm Botons de trucada a 90 cm d'altura, botons interiors a 100 cm d'altura i passamans a 90 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica des de la Planta Baixa a la Quinta. Hi ha itinerari alternatiu accessible. Hi ha quatre trams de vint escalons homogenis de 18 cm d'altura i 14 cm d'empremta. Escala amb passamans senzill a un costat, situat a 90 cm d'altura. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Situada en planta accessible. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles i amb 70 cm d'accés lliure pel costat dret. Llit de 56 cm d'altura amb accés a mecanismes de control. Mecanismes de control ambiental situats a 65 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari situades a altures compreses entre els 55 i els 90 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta corredissa, d'obertura amb manilla tipus C, amb 81 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular i de fàcil obertura. Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal, 74 cm d'altura lliure inferior i 45 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 125 cm pel costat esquerre i 150 cm d'accés frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barra de suport abatible a 65 cm d'altura. Dutxa amb paviment no lliscant i continu amb el recinte. Silla de dutxa amb 125 cm d'accés frontal, 20 cm d'accés per l'esquerra i 20 cm per la dreta. Seient fix a la paret, amb respatler, de 47 cm d'alt, 83 cm d'ample i 33 cm de fons. Aixeta monocomandament situat a 130 cm d'altura en paret accessible. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Taules d’un peu, de 72 cm d'altura. A la part inferior 70 cm d'alt, 70 cm d'ample i 32 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 130 cm entre les taules. Barra d'autoservici de 77 cm d'altura, 75 cm d'espai lliure inferior i 15 cm de fons. Espai de circulació lateral de 150 cm amb possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a 90 cm d'altura. 

Sala de reunions:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible, en planta accessible. Porta amb 180 cm d'ample lliure de pas. Taula de 70 cm d'altura. A la part inferior, 68 cm d'alt, 70 cm d'ample i 40 cm de fons. 

Piscina:

La piscina no disposa de grua. 

Visual:

Accés:

Porta principal de vidre i automàtica, amb senyalització visual d'alt contrast. Rampa sense passamans, de 14% d'inclinació, 60 cm de longitud i 200 cm d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant. Felput ancorat després de la porta. 

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles i paviment lliscant i homogeni. Amb felputs fixos. Il·luminació homogènia. Mostrador de 90 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles amb estores ancorades. Paviment antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 160 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia amb temporitzador. El paviment pot resultar lliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Ascensor principal amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Passamans de 90 cm d'altura. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Paviment enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica des de la Planta Baixa a la Quinta. Al principi i final de l'escala no hi ha senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans no prolongats als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. El mobiliari no obstruïx el pas. Paviment homogeni Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Estores fixes. Il·luminació no homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Estores ancorades al sòl.