OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA
Direcció:
Maestro Serrano, 3 46120 Alboraya (Valencia)
Correu electrònic: ventas@olympiagrupo.com
Telèfon:
+34 96 303 33 92
General:

Situat en avinguda plana, sense obstacles, amb paviment dur i homogeni. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva:

Aparcament:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Porta d'entrada principal giratòria de vidre i dues portes alternatives envidrades. 

Recepció:

Mostrador de 112 cm d'altura equipat amb bucle d'inducció magnètica, senyalitzat amb logotip homologat. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior a la porta de la cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina, però no a l’exterior. Sense avisador lluminós d'emergència. Porta parcialment envidrada. 

Habitació:

Hi ha dues habitacions amb sistema d'inducció connectat a la televisió. Televisió amb teletext, i servici despertador lluminós. El telèfon permet comunicació amb recepció. Compta amb senyal de crida lluminosa. Amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo permet comunicació amb l'exterior. 

Física:

Aparcament:

Reservada una plaça pública de 220x450 cm, amb senyalització vertical i horitzontal a la mateixa avinguda, a 130 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins a l'hotel. Àrea d'acostament superior a 120 cm per costat dret i per costat esquerre. Tres places reservades de 455x500 cm a l’aparcament de l'hotel, situat a la Planta Soterrani. Amb senyalització vertical, de paviment homogeni i itinerari accessible a l'hotel per mitjà d'ascensor. Accés fins a l'ascensor per mitjà de rampa d'un tram de 7 m de longitud, 17,6% d'inclinació i 4,85 m d'ample. Disposa de passamans doble a un costat, prolongat als extrems. Àrea d'acostament superior a 120 cm pel costat dret i pel costat esquerre. 

Accés:

Accés a l'edifici principal amb porta giratòria proveïda de botó de reducció de velocitat i bloqueig, situat a 1 m d'altura, amb ample lliure de pas de 130 cm. Precedida d'escaló rebaixat de 5 cm. Portes alternatives de doble fulla i obertura cap a fora, amb ample lliure de pas de 73 cm per cada fulla. Entrada al Club Multioci per mitjà de dues portes de doble fulla i obertura cap a fora, amb ample de pas de 85 cm per cada fulla. Passada la porta hi ha tres escalons de 14 cm d'altura, amb rampa alternativa de dos trams de 70 cm i 240 cm de longitud. Amb inclinació del 14% i 106 cm d'ample lliure de pas. 

Recepció:

En l'edifici principal, recepció ubicada en Planta Baixa, accessible i sense desnivells. Paviment homogeni i antilliscant. Mostrador de 112 cm d'altura no adaptat. Taula alternativa d'atenció al públic amb una altura lliure inferior de 67 cm, que permet l'aproximació frontal de cadira de rodes. Al Club Multioci, itinerari fins a la zona d'atenció al públic amb quatre escalons de 17 cm d'altura, amb rampa alternativa d'un tram, de 560 cm de longitud, inclinació del 10,5 % i ample lliure de pas de 94 cm. Amb passamans a un costat, no prolongat als extrems. Mostrador de 112 cm d'altura. 

Mobilitat interior:

L'hotel ocupa dos edificis contigus. El principal, de set plantes, acull el pàrquing, la recepció, la terrassa, el lavabos comuns, uns quants salons, el restaurant-bufet i les habitacions. A l'altre edifici s'allotja el Club Multioci, amb spa, gimnàs, sales de massatge i piscina, així com la cafeteria. El trajecte entre els dos edificis només és accessible des de l'exterior o pel pas interior de càrrega i descàrrega. Corredors de més de 120 cm d'ample sense desnivell i alguns trams amb rampa de 2% d'inclinació i 700 cm. De longitud, amb passamans, paviment homogeni i antilliscant. Portes en corredors amb 160 cm d'ample lliure de pas. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha tres lavabos adaptats en zones comunes. Un lavabo independent unisex, situat en Planta Baixa, junt amb recepció. Altres dues cabines al lavabo de dones de les plantes Primera i Segona. Els tres amb itinerari accessible. Senyalització en portes amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo i de la cabina d'obertura amb manilla, cap a fora, amb 75 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 83 cm d'altura amb pedestal, amb 77 cm d'altura lliure inferior i 18 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Vora inferior de l'espill a 105 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 105 cm pel costat esquerre i 210 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barres de suport a un costat i a l'altre. Al costat dret barra fixa a 68 cm d'altura i al costat esquerre barra abatible, a 61-76 cm d'altura. Separació entre barres de 71 cm. Amb sistema d'alarma dins de la cabina, junt amb l'inodor, situat a 100 cm d'altura. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors, un general, que comunica la recepció amb la resta de les plantes, i un altre situat al lateral de l'hotel, d'accés als salons de la segona planta. Ambdós amb itinerari accessible. Ascensor general amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 100x125 cm. Botons de trucada a 117 cm d'altura, botons interiors a 103 cm d'altura i passamans a 89 cm d'altura. Ascensor d'accés als salons amb ample lliure de porta de 70 cm i cabina de 112x107 cm. Botons de trucada a 135 cm d'altura, botons interiors a 133 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala principal interior que comunica totes les plantes. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor i plataforma elevadora. Escalons homogenis de 17 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat, situat a 105 cm d'altura. No prolongats en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

L'hotel compta amb tretze habitacions adaptades, situades en plantes accessibles, amb itinerari accessible per mitjà de l'ascensor. Porta amb 77 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles, de 110 cm per lateral dret i 60 cm per l'esquerre. Llit de 60 cm d'altura. Mecanismes de control ambiental situats a 166 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 60-180 cm d'altura. Armaris proveïts de perxes de mànec llarg. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo habitació adaptada:

D'entre les tretze habitacions adaptades existents, huit compten amb plat de dutxa i cinc amb banyera. Porta corredissa amb 89 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular i de fàcil obertura. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 83 cm d'altura, 72 cm d'altura lliure inferior i 58 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Vora inferior de l'espill a 85 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 88 cm pel costat esquerre i 165 cm d'accés frontal. Seient a 40 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 77 cm d'altura. Separació entre barres de 65 cm. Dutxa amb sòl antilliscant i continu amb el recinte. Seient de dutxa fix, abatible, regulable en altura i amb reposabraços abatibles a cada costat. Aixeta monocomandament de mànec llarg, en paret perpendicular al seient i accessible, situat a 80 cm altura. Espai d'acostament de 81 cm d'ample i 100 cm de fons. Barres de suport són mòbils amb altura variable. Banyera amb vora a 50 cm d'altura i amb banc de transferència. Cada habitació compta amb banc de transferència propi. Barra de suport horitzontal, situada a 70 cm d'altura. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 60 cm d'altura. Amb sistema d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat a la segona planta, amb itinerari accessible. Itinerari des de l'ascensor fins al restaurant/bufet per mitjà de quatre escalons de 19 cm d'altura, salvats per rampa de 875 cm de longitud, 92 cm d'ample i 6,9% d'inclinació. Amb passamans a un costat. Porta amb 160 cm d'ample lliure de pas. Taules de 72 cm d'altura. A la part inferior, 66 cm d'alt, 71 cm d'ample i 90 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules. Barra d'autoservici de 90 cm d'altura, 65 cm d'espai lliure inferior i 35 cm de fons. Espai de circulació lateral de 100 cm. Sense possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a 90 cm d'altura. La cafeteria es troba a la Planta Baixa de l'altre edifici de l'hotel. Compta amb taules de 75 cm d'altura, amb 72 cm d'altura lliure inferior i 80 cm de fons. Barra de 112 cm d'altura. 

Sala de reunions:

Ubicades a les plantes Primera i Segona, amb itinerari accessible. Porta amb 160 cm d'ample lliure de pas. Taules de 75 cm d'altura. A la part inferior, 70 cm d'alt, 80 cm d'ample i 90 cm de fons. 

Visual:

Accés:

Accés a l'edifici principal amb porta giratòria proveïda de botó de reducció de velocitat i bloqueig, situat a 1 m d'altura. Precedida d'escaló de 5 cm rebaixat. Portes alternatives amb senyalització visual de baix contrast. Entrada al Club Multioci per mitjà de dues portes parcialment envidrades. Passada la porta hi ha tres escalons de 14 cm d'altura, amb rampa alternativa amb passamans i sense senyalització visual contrastada. Seguits de felput sense ancorar. 

Recepció:

A l'edifici principal. Recepció ubicada en Planta Baixa, accessible i sense desnivells. Paviment homogeni i antilliscant. Al Club Multioci, itinerari fins a la zona d'atenció al públic amb quatre escalons de 17 cm d'altura, amb rampa alternativa d'un tram. Amb passamans a un costat, no prolongat als extrems. Sense senyalització tàctil i visual. En ambdós recepcions, mostrador de 112 cm d'altura amb il·luminació directa. Il·luminació homogènia. 

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Escalons aïllats senyalitzats amb paviment tàctil de color contrastat. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Hi ha directoris en Braille dels servicis de l'hotel Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctils situats a 82 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Hi ha dos ascensors, un general, que comunica la recepció amb la resta de les plantes, i un altre situat al lateral de l'hotel, d'accés als salons de la segona planta. Ascensor general amb botons no contrastats, però sí en Braille i amb alt relleu. Passamans a 89 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Ascensor lateral amb botons no contrastats, però sí en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Ambdós amb el sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compten amb senyal d'alarma sonora. 

Escala:

Hi ha una escala principal interior que comunica totes les plantes. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, sense senyalització tàctil i visual al principi de l'escala ni en cada escaló, i amb sòcol de protecció a un costat. Amb passamans no prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. 

Habitació:

Números de les habitacions amb color contrastat i en relleu. Les habitacions adaptades per a PMR estan també numerades en Braille. Porta contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni. El mobiliari no dificulta la circulació. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació no homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Accés al restaurant amb quatre escalons de 19 cm d'altura, senyalitzats amb paviment tàctil de color contrastat. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Disponible carta en Braille. Il·luminació homogènia. La cafeteria s'ubica a la planta Baixa del Centre Multioci. No disposa de carta en Braille. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.