HOTEL IBIS VALENCIA AEROPUERTO
Direcció:
C/ Camp de l´Olivereta S/N 46940 Manises (Valencia)
Correu electrònic: H3202-GM@accor.com
Telèfon:
+34 961 526 063
General:

Situat en carrer pla sense vorera, amb paviment homogeni. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames no homologats, amb informació sobre espais i itineraris. 

Auditiva:

Accés:

A la nit, reixa d'accés al recinte de l'hotel, tancada. Es pot obrir amb la targeta de l'habitació o, si no n'hi ha, cridar a un timbre perquè òbriguen des de recepció. Hi ha un altre timbre a la porta d'accés a l'edifici. Portes d'accés parcialment envidrades. 

Recepció:

Mostrador de 115 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Amb informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ ocupat. 

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica totes les plantes de l'hotel. Compta amb informació visual dins de la cabina. 

Habitació:

Amb connexió a internet. TV amb teletext. El telèfon permet comunicació amb recepció. Sense endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo permet comunicació amb l'exterior. 

Física:

Aparcament:

Reservades dues places públiques d'aproximadament 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal a la porta de l'hotel. Amb itinerari sense desnivells fins al mateix. 

Accés:

L'entrada al recinte de l'hotel compta amb una reixa que està oberta durant el dia i tancada a la nit. En cas d'estar tancada compta amb timbre i sistema d'obertura mitjançant clau de l'habitació, situat a 145 cm d'altura. Ample lliure de pas de 109 cm. Sense desnivell. Accés a l'interior de l'edifici mitjançant doble porta d'obertura automàtica amb més de 90 cm d'ample lliure de pas. El timbre i sistema d'obertura en cas d'estar tancades a la nit, es troben situats a 152 cm d'altura. Sense desnivell. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa, sense desnivell. Mostrador de 80 cm d'altura, 70 cm d'altura lliure inferior i més de 90 cm de fons inferior. Hi ha una àrea amb ordinadors disponibles. Taula de 76 cm d'altura i 70 cm d'altura lliure inferior. Fons lliure inferior de més de 50 cm. 

Mobilitat interior:

Edifici de sis plantes comunicades mitjançant escala i ascensor. A cada planta, Itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d'ample, amb paviment homogeni. Totes les portes tenen almenys 80 cm d'ample lliure de pas. 

Lavabo a zones comunes:

El lavabo adaptat és el de dones. Senyalització en porta amb símbol no homologat. Paviment antilliscant Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla situada a 103 cm d'altura. Amb 80 cm d'ample lliure de pas i sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre Lavabo sense pedestal, de 85 cm d'altura. Altura lliure inferior de 74 cm i 45 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm. Del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 34 cm pel costat dret, 45 cm per l'esquerre i més de 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 44 cm d'altura. Barra de suport fixa dreta, a 64 cm d'altura i abatible a l'esquerra, a 67 cm d'altura. Separació entre barres de 83 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica totes les plantes de l'hotel. Porta amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 106x138 cm. Botons de trucada a 110-117 cm d'altura, botons interiors a 99-120 cm d'altura. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica totes les plantes d'hotel. Dos trams per planta, llevat d'excepcions, de vuit escalons cadascun. Escalons de 18 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans a un costat i a l'altre de l'escala, situats a 101-105 cm d'altura, no prolongat en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació adaptada:

Hi ha tres habitacions adaptades, situades en les plantes Primera, Quarta i Quinta. Porta amb 77 cm d'ample lliure de pas. Accés al llit sense obstacles, de 66 cm per dret, més de 120 cm per l'esquerre i 67 cm d'accés frontal. Llit de 63 cm d'altura amb accés a mecanismes de control lumínic. Mecanismes de control ambiental situats a 102 cm d'altura. Lleixes i caixons a l'aire, a altures compreses entre els 53 i 168 cm d'altura. 

Lavabo habitació adaptada:

Porta corredissa d'obertura amb tirador situat a 97-112 cm d'altura. Amb 77 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 88 cm d'altura sense pedestal, amb 73 cm d'altura lliure inferior i 50 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 106 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 38 cm pel costat dret, més de 120 cm pel costat esquerre i 67 cm d'accés frontal. Seient a 38 cm d'altura. Barres de suport abatibles a un costat i a l'altre situades a 64 cm d'altura. Separació entre barres de 50 cm. Dutxa amb paviment antilliscant i continu amb el recinte. Cadira de dutxa exempta, amb 47 cm d'ample i 27 cm de fons. Amb més de 120 cm d'accés frontal. Aixeta monocomandament situat a 86 cm d'altura. Barra de suport horitzontal situada a 77 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Entrada sense porta, amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. Taules d’un peu i de peu lateral, ambdós de 76 cm d'altura i 69-73 cm d'altura lliure inferior respectivament. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules, amb estrenyements puntuals d’aproximadament 74 cm. Barra de d'autoservici de 90 cm d'altura, sense espai lliure inferior. Espai de circulació lateral de més de 120 cm. Sense possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. Aliments i objectes situats a altures compreses entre els 90 cm i els 141 cm. Enfront de recepció, disponible un microones situat a 114-134 cm d'altura. Terrassa situada a l’exterior de la Planta Baixa, d'accés sense desnivell. Taules de 70 cm d'altura i 67 cm d'altura lliure inferior. 

Visual:

Accés:

L'entrada al recinte de l'hotel compta amb una reixa que està oberta durant el dia i tancada a la nit. En cas d'estar tancada compta amb timbre i sistema d'obertura mitjançant clau de l'habitació, situats a l'esquerra, a 145 cm d'altura. Accés a l'interior de l'edifici mitjançant doble porta de vidre d'obertura automàtica, amb senyalització visual contrastada. El timbre i sistema d'obertura en cas d'estar tancades a la nit, es troben situats a l'esquerra, a 152 cm d'altura. Sense desnivell. 

Recepció:

Ubicada en planta baixa, sense desnivell. Mostrador de 115 cm d'altura amb il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Edifici de sis plantes comunicades mitjançant escala i ascensor. A cada planta, Itinerari sense desnivells, amb paviment homogeni, sense celles i antilliscant. Hi ha senyals informatius amb textos grans i contrastats, no tàctils. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils situats a 160 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. 

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica totes les plantes de l'hotel. Compta amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Disposa d'intèrfon. 

Escala:

Hi ha una escala que comunica totes les plantes d'hotel. Dos trams per planta, llevat d'excepcions, de vuit escalons cadascun. Escalons amb bandes tàctils i visuals, amb sòcol de protecció i sense bossell. Amb passamans a un costat i a l'altre de l'escala, no prolongat en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Numeració de les habitacions amb senyalització tàctil. Paviment homogeni i antilliscant. El mobiliari dificulta la circulació. Il·luminació homogènia Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo, il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en planta baixa, amb Itinerari lliure d'obstacles. Accés obert, sense porta. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia