La Nau
Web: La Nau
Telèfon:
963 864 377
General:

Horari: de dilluns a dissabtes, de 8:00h a 21:30h, diumenges i festius de 9:00h a 14:00h. Hi ha visites guiades amb reserva prèvia. Permet l'accés de gos guia. El Centre compta amb una cadira de rodes a disposició dels visitants. L'edifici ocupa tota l’illa, i està circumdat per carrers plans i una plaça de vianants, també plana i de paviment homogeni. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. Disponible un desfibril·lador en la Planta Baixa. 

Auditiva:

Accés:

L'edifici compta amb tres entrades, una pel carrer Universitat, una altra pel carrer de la Nau i una altra per la plaça del Patriarca. L'entrada del carrer Universitat és la més pròxima al mostrador de recepció, la de la plaça del Patriarca, a la cafeteria, i la del carrer de la Nau, a la Sala d’Estudi. Totes les portes són d'obertura permanent.

Recepció:

Mostrador de 110 cm d'altura, amb finestreta, sense bucle d'inducció magnètica. L'entrada més pròxima és la del carrer Universitat.

Mobilitat interior:

Hi ha fullets amb informació escrita sobre l'edifici, així com panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts.

Lavabos:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors per a visitants que comuniquen les diverses estàncies de l'edifici. Un d'ells, d'accés a la Sala d’Estudi i Biblioteca, és panoràmic. Els dos compten amb indicador de parada i informació visual en l'interior la cabina.

Exposició:

Diverses de les sales expositives compten amb portes envidrades. Audiovisuals amb subtítols, depenent de l'exposició temporal.

Física:

Aparcament:

Reservades tres places públiques per a PMR, dues a la plaça d'Alfons el Magnànim, a 300 m i una a la plaça de Sant Vicent Ferrer a 190m, amb itinerari accessible i paviment homogeni fins al recinte.

Accés:

L'entrada pel carrer Universitat és la més pròxima al mostrador de recepció. Compta amb un escaló de pedra de 6 cm d'altura i 32 cm d'empremta, salvat per rampa mòbil. Porta d'obertura permanent amb més de 120 cm d'ample de pas. L'entrada per la plaça del Patriarca és la més pròxima a la cafeteria. Porta permanentment oberta amb cella de pedra de 19 cm d'altura salvat per una rampa de 22% d'inclinació, 83 cm de longitud i 1 m d'ample. Precedida d'una porta de vidre d'obertura automàtica, amb ample de pas de 108 cm. L'entrada pel carrer de la Nau està pròxima a la Sala d’Estudi. Compta amb cella de pedra de 15 cm d'altura amb possibilitat de rampa mòbil. Obertura permanent amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. Li succeïx un passadís d’aproximadament 30 m amb inclinació del 2,5%.

Recepció:

Ubicada en planta baixa amb itinerari accessible. L'entrada més pròxima és la del carrer Universitat Mostrador de 110 cm d'altura. La recepció connecta amb la resta de l'edifici a través d'una escala amb passamans, amb set escalons de 31 cm d'empremta i 17 cm d'altura, segons mitjançant plataforma salvaescales.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb quatre plantes, totes elles accessibles mitjançant diverses escales i ascensors. A la Planta Baixa, el Claustre Major dóna accés a alguns dels espais. Hi ha abundants desnivells entre els diferents espais, tots ells proveïts de rampes. Majoritàriament són fixes però en alguns casos, com al Paranimf, també mòbils. La inclinació de les rampes oscil·la entre el 6% i el 30% d'inclinació. Majoritàriament no superen els 50 cm de longitud i tenen entorn dels 80-100 cm d'ample. Les portes tenen com a mínim 90 cm d'ample lliure de pas. N'hi ha d'obertura automàtica i manual. Corredors de més de 120 cm d'ample lliure de pas. El Claustre Major compta amb un desnivell de 4 cm sense senyalitzar en tot el seu perímetre. La galeria de la primera planta compta amb un desnivell lateral del 3% en tota la seua superfície. La sala de teatre compta amb sis places reservades per a PMR. Porta amb més de 120 cm d'ample lliure de pas. L'accés a Paranimf, compta amb dos escalons de 22 cm d'altura i 64 cm d'empremta. Disponible una rampa mòbil. S'accedix a l'estrada per mitjà d'una escala de set escalons. La Capella de la Sapiència compta amb una cella de pedra de 7 cm d'altura, seguida de la cella de la porta, de 13 cm d'altura. Desnivell a l'interior salvat per rampa mòbil. Accés a l'Aula Magna per mitjà d'escaló de 8 cm salvat per rampa. Sòl de moqueta. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Als lavabos de Planta Baixa i Entresòl: lavabo adaptat unisex amb senyalització en porta mitjançant símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo corredissa d'obertura amb tirador, amb 72 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal, amb 75 cm d'altura lliure inferior i 61 cm de fons. Aixeta de pressió. Espill no inclinat amb vora inferior a 85 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 42 cm pel costat dret, 45 cm pel costat esquerre i 86 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 45 cm d'altura. Barra de suport abatible a l'esquerra i fixa a la dreta. Barra esquerra a 68-85 cm d'altura i dreta a 84 cm d'altura. Separació entre barres de 90 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina. En Lavabos de plantes superiors: Hi ha cabines adaptades dins de les Lavabos d’homes i de dones. Porta del lavabo amb 86 cm d'ample lliure de pas. Senyalització amb símbol homologat. Porta de la cabina amb 88 cm d'ample lliure de pas. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Espai d'accés a l'inodor de 150 cm pel costat dret i 90 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 48 cm d'altura. Barra de suport fixa a l'esquerra i abatible a la dreta. Barra esquerra a 85 cm d'altura i dreta a 68-85 cm d'altura. Separació entre barres de 67 cm.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors per a visitants que comuniquen les diverses estàncies de l'edifici. Ascensor panoràmic, d'accés a la Sala d’Estudi i Biblioteca, amb porta de 80 cm d'ample lliure de pas, botons interiors i exteriors situats a 110 cm d'altura. Cabina de 133x118 cm. Ascensor d'accés a Sala Matilde i Galeria del Claustre amb botons exteriors situats a 120 cm d'altura i interiors a 108-123 cm d'altura. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas.

Escala:

Hi ha tres escales que comuniquen les quatre plantes de l'edifici. Totes, menys la que dóna accés a la Sala Rectoral, estan situades junt amb un ascensor. Per l'entrada del carrer Universitat s'accedix a l'edifici per mitjà d'una escala amb passamans, de set escalons amb 17 cm d'altura i 31 cm d'empremta, proveïda de plataforma salva escala. Escala d'accés a la Sala d’Estudi i Biblioteca amb trams d’aproximadament 16 escalons, de 18 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Passamans a un costat i a l'altre, situats a 100 cm d'altura. Els escalons compten amb bandes antilliscants. Escala d'accés a la Sala Rectoral composta per dos trams de setze escalons cadascun. Amb passamans a un costat i sense senyalització visual en cada escaló.

Exposició:

Accés a la Sala Acadèmia mitjançant porta d'obertura automàtica, seguida de rampa amb passamans i 10% d'inclinació, 143 cm de longitud i 100 cm d'ample. Accés principal a la Sala d’Estudi amb desnivell salvat per rampa mòbil situada en entrada alternativa des del claustre. Accés a les sales Oberta, Martínez Guerricabeitia i Duc de Calàbria, sense desnivell. El mobiliari de les sales d'exposicions és variable atés que totes alberguen exposicions temporals.

Cafeteria / Restaurant:

Situada junt amb l'entrada de la plaça del Patriarca. Accés sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent amb 120 cm d'ample lliure de pas. Taules de quatre potes, sense travesser, amb 72 cm d'altura. A la part inferior, 67 cm d'alt i 75 cm d'ample. Hi ha un ample de pas de 90 cm entre les taules. Barra de 112 cm d'altura i 23 cm de fons lliure inferior. Terrassa de la cafeteria situada al Claustre Menor, amb desnivell de 5 cm salvat per dues rampes d’aproximadament 50 cm de longitud i 100 cm d'ample. Compta amb taules d’un peu de 72 cm d'altura i 68 cm d'altura lliure inferior.

Visual:

Accés:

L'edifici compta amb tres entrades, una pel carrer Universitat, una altra pel carrer de la Nau i una altra per la plaça del Patriarca. L'entrada pel carrer Universitat és la més pròxima al mostrador de recepció. Compta amb un escaló de pedra de 6 cm d'altura i 32 cm d'empremta. Porta permanentment oberta. L'entrada per la Plaça del Patriarca és la més apta per a accedir a la cafeteria. Porta permanentment oberta amb cella de pedra de 19 cm d'altura salvat per una rampa de 22% d'inclinació, 83 cm de longitud i 1 m d'ample. Precedit d'una porta de vidre d'obertura automàtica i senyalització visual contrastada.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. L'entrada més pròxima és la del carrer Universitat Mostrador de 110 cm d'altura sense il·luminació directa. La recepció connecta amb la resta de l'edifici a través d'una escala amb passamans, amb set escalons de 31 cm d'empremta i 17 cm d'altura, amb bandes tàctils i visuals.

Mobilitat interior:

El Claustre Major compta amb un desnivell de 4 cm, sense senyalitzar en tot el seu perímetre. És habitual la instal·lació d'exposicions temporals als corredors laterals, que poden interferir en l'itinerari. A la resta de l'edifici, itinerari lliure d'obstacles i sense elements volats sense senyalitzar. En les sales d'exposicions, mobiliari canviant segons criteri expositiu. Hi ha abundants desnivells entre els diferents espais, generalment sense senyalització visual contrastada. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització visual de baix contrast. La Sala de Juntes del Rectorat compta amb una estora sense ancorar. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació variable.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, no tàctils, amb contrast cromàtic i situats a 167 cm d’altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors per a visitants que comuniquen les diverses estàncies de l'edifici. Ascensor panoràmic, d'accés a la Sala d’Estudi i Biblioteca, amb botons amb senyalització en baix relleu i sense text en Braille. Sense senyals sonors. Ascensor d'accés a Sala Matilde i Galeria del Claustre, no panoràmic, compartix la resta de característiques amb l'ascensor anterior.

Escala:

Hi ha tres escales que comuniquen les quatre plantes de l'edifici. Totes, menys la que dóna accés a la Sala Rectoral, estan situades junt amb un ascensor. Per l'entrada del carrer Universitat s'accedix a l'edifici per mitjà d'una escala amb passamans, de set escalons. Amb senyalització tàctil i visual en cada escaló. Escala d'accés a la Sala d’Estudi i Biblioteca amb trams d’aproximadament 16 escalons, de 18 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Passamans a un costat i a l'altre, els escalons compten amb bandes tàctils i visuals. Escala d'accés a la Sala Rectoral composta per dos trams de setze escalons cadascun. Amb passamans a un costat i sense senyalització visual en cada escaló. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Accés a la Sala Acadèmia mitjançant porta d'obertura automàtica, seguida de rampa amb passamans i amb bandes antilliscants. Accés principal a la Sala d’Estudi amb escaló aïllat de 5 cm. Porta de vidre amb senyalització visual de baix contrast. Accés a les sales Oberta, Martínez Guerricabeitia i Duc de Calàbria, sense desnivell. El mobiliari de les sales d'exposicions és variable atés que totes alberguen exposicions temporals.

Cafeteria / Restaurant:

Accés sense desnivell mitjançant porta d'obertura permanent. Terrassa de la cafeteria situada al Claustre Menor, amb desnivell de 5 cm sense senyalització visual. Il·luminació homogènia.