Jardín De Monforte (L´Hort De Romero)
Direcció:
Legión Española, s/n; 46010 - Valencia
Telèfon:
34 963 525 478
General:

Horari: del 21 de març al 20 de setembre de 10:30h a 20:00h. Del 21 de setembre al 20 de març de 10:30h a 18:00h. Permet l'accés de gos guia. Accés lliure i gratuït al jardí. 

Auditiva:

Mobilitat:

Sense informació escrita dels servicis prestats. No hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts.

Física:

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal al passeig Albereda, a 280 m de distància i al carrer Arts Gràfiques, a 170 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al jardí. Àrea d'acostament superior a 120 cm pel costat dret i pel costat esquerre. Places públiques reservades al pàrquing públic Severo Ochoa, al carrer Professor Dr. Severo Ochoa s/n. Itinerari accessible fins al jardí.

Accés:

Accés amb rampa amb passamans dobles no prolongats als replans i sense sòcol de protecció, de 17,63% d'inclinació, 500 cm de longitud i 150 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant en sec i mullat. Porta amb ample lliure de pas de 250 cm. Permanentment oberta.

Mobilitat:

Itinerari sense desnivells en tot el jardí, a excepció d'una rampa d'un tram de 800 cm de longitud i inclinació de 17,63%. Sense passamans a un costat i a l'altre. Paviment de terra compactada sense ressalts i antilliscant en sec i mullat. Ample mínim de pas superior a 120 cm. Hi ha zones de descans amb bancs, fonts d'aigua adaptades i suports isquiàtics cada 50 m. Compta amb sistema de drenatge per a evitar entollades.

Visual:

Accés:

Accessos amb escalons de 10 cm d'altura, amb itinerari alternatiu per mitjà de rampa amb passamans de 17,63% d'inclinació, 500 cm de longitud i 150 cm d'ample. Paviment antilliscant en sec i mullat. 

Mobilitat:

Itinerari sense desnivells en tot el jardí i lliure d'obstacles, a excepció d'una rampa d'un tram de 800 cm de longitud i inclinació de 17,63%. Sense passamans a un costat i a l'altre. Amb rastells laterals de 10 cm d'altura per a delimitar el recorregut. Escalons aïllats no senyalitzats amb paviment tàctil de color contrastat. Paviment de terra compactada sense ressalts i antilliscant en sec i mullat.