JARDINS DEL REAL-JARDINS DE VIVERS
Direcció:
San Pío, V, s/n; 46010 - Valencia
Telèfon:
34 963 525 478 -4304
General:

Horari: de 7:30h a 21:30h, d'abril a octubre i de 7:30h a 20:30h, de novembre a març. No hi ha senyalització contrastada amb pictogrames o textos curts sobre espais i itineraris 

Auditiva:

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Física:

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x450 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal al passeig de l'Albereda, a 280 m de distància i al carrer Arts Gràfiques, a 170 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al jardí. Àrea d'acostament superior a 120 cm per costat dret i esquerre. Places públiques reservades al pàrquing públic Severo Ochoa, situat al carrer Professor Dr. Severo Ochoa s/n. Itinerari accessible fins al jardí.

Accés:

Hi ha cinc accessos, alguns amb cella de pedra de 18 cm d'altura i altres amb rampes sense passamans de 2,5%, 150-400 cm de longitud i 120-400 cm d'ample i paviment homogeni i antilliscant.

Mobilitat:

Dins del jardí es troba el Museu de Ciències Naturals, el Centre d'Interpretació del Palau del Reial i la ruïnes del Palau del Reial. També compta amb parcs infantils, zones de patinatge, un parc de tràfic i educació viària i tres quioscos-bar. Itinerari amb desnivells segons per rampes sense passamans i de dimensions variables, accés ocasionalment dificultat per cossiols. Paviment de terra compactada en tota la superfície i de formigó a les zones de pas principals. Amb rastells laterals de 2 cm d'altura. Sense passamans. Ample mínim de pas de 120 cm. Amb estrenyements puntuals de 93 cm. Hi ha zones de descans amb bancs cada 10 m aproximadament. El mobiliari no invadix l'itinerari.

Lavabos:

Hi ha una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones, amb itinerari no accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo amb desnivell, d'obertura amb manilla cap a dins, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina corredissa, d'obertura amb pom tipus C, amb 80 cm d'ample lliure de pas. Lavabo de 83 cm d'altura sense pedestal, d'altura lliure inferior de 65 cm i 60 cm de fons lliure. Aixeta de pressió. Vora inferior de l'espill a 100 cm d'altura no inclinat. Espai d'accés a l'inodor de 34 cm pel costat dret, 108 cm, pel costat esquerre i 63 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Hi ha dues barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, ambdues a 70 cm d'altura. Separació entre barres de 67 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Visual:

Accés:

Hi ha cinc accessos: alguns amb cella de pedra de 18 cm d’altura i altres amb desnivell salvat per mitjà de rampa. Rampes sense sòcol de protecció, no senyalitzades amb bandes tàctils i visuals, de 2,5% d'inclinació, 150-400 cm de longitud i 120-450 cm d'ample. 

Mobilitat:

Dins del jardí es troba el Museu de Ciències Naturals, el Centre d'Interpretació del Palau del Reial i la ruïnes del Palau del Reial. També compta amb parcs infantils, zones de patinatge, un parc de tràfic i educació viària i tres quioscos-bar. Itinerari amb desnivells segons per rampes sense passamans i de dimensions variables, accés ocasionalment dificultat per cossiols. Paviment de terra compactada en tota la superfície i de formigó en les zones de pas principals. Amb rastells laterals a 2 cm d'altura. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 200 cm, d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació no homogènia. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.