JARDÍ BOTÀNIC
Direcció:
Quart, 80; 46008 - Valencia
Correu electrònic: botanic@uv.es
Telèfon:
+34 963 156 800
General:

Horari: obert de dimarts a diumenge, durant tot l'any menys de novembre a febrer: de 10:00h a 18:00h. Març i octubre: de 10:00h a 19:00h. Abril i setembre: de 10:00h a 20:00h. De maig a agost: de 10:00h a 21:00h. Permet l'accés de gos guia. Hi ha senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris. Disponibilitat de tallers didàctics amb reserva prèvia en els telèfons: 96 315 68 18 / 315 68 05 o el correu electrònic: gab.didactica@uv.es 

Auditiva:

Mobilitat:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Física:

Aparcament:

Reservades onze places públiques de 220x450 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal, dues al carrer Quart, a 100 m de distància, dues al carrer del Túria, a 130 m de distància, una al carrer Andrés Julià, a 180 m de distància, dues al carrer Guillem de Castro a 210 m de distància, tres al carrer Fernando El Catòlic a 180 m de distància i una altra al carrer Lepant, a 210 m de distància. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al jardí. Àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats.

Accés:

Accés sense desnivells. Porta amb ample lliure de pas de 5,2 cm. Obertura permanent. Paviment homogeni i antilliscant.

Mobilitat:

Itinerari sense desnivells. Superfície plana. Paviment homogeni majoritàriament de terra compactada. Amb rastells laterals de 10 cm d'altura. Ample mínim de pas superior a 120 cm. Hi ha zones de descans amb bancs cada 25 m. El mobiliari no invadix l'itinerari. Compta amb sistema de drenatge per a evitar entollades.

Lavabos:

Hi ha un lavabo adaptat amb itinerari accessible situat junt amb l'entrada del jardí. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 84 cm d'altura amb pedestal, 40 cm d'altura lliure inferior i 20 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Vora inferior de l'espill a 20 cm d'altura. No inclinat. Espai d'accés frontal a l'inodor de 110 cm. Seient de l'inodor a 50 cm d'altura. Barra de suport fixa al costat esquerre situada a 75 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Visual:

Accés:

Accés sense desnivells, amb porta d'obertura permanent. 

Mobilitat:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Delimitat per rastells laterals de 10 cm d'altura. Paviment homogeni, majoritàriament de terra compactada. Hi ha panells informatius amb text gran i contrastat sobre recorreguts i itineraris. Informació sobre les plantes escrita en valencià amb font xicoteta. 

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 140 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.