TRYP Valencia Oceanic Hotel
Direcció:
Carrer del Pintor Maella, 35, 46023 València
Web: https://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia/tryp-valencia-oceanic-hotel/ind...
General:

Situat en carrer pla sense obstacles amb paviment irregular i homogeni. Permet l'accés de gos guia. 

Auditiva:

Aparcament:

Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. 

Accés:

Porta totalment envidrada. 

Recepció:

Mostrador de 110 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica. 

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència. 

Lavabos comuns:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina. 

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Avisador lluminós d'emergències. 

Habitació:

Compta amb connexió a internet. Hi ha informació escrita dels servicis prestats per l'hotel. Televisió amb teletext i servici despertador lluminós. El telèfon permet comunicació amb recepció. Endoll junt amb el llit. Porta sense espiera. La porta del lavabo no permet comunicació amb l'exterior. 

Sala de reunions:

Porta totalment envidrada. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Porta totalment envidrada. Compta amb quatre taules redones amb capacitat per a quatre persones cadascuna. 

Física:

Aparcament:

Quatre places reservades de 250x400 cm en estacionament propi. Amb senyalització horitzontal i paviment homogeni. Itinerari accessible fins a l'hotel per mitjà d'ascensor. Àrea d'acostament inferior a 120 cm per ambdós costats. 

Accés:

Entrada principal accessible de paviment homogeni i antilliscant. Porta amb ample lliure de pas de 170 cm. Obertura automàtica. 

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa sense desnivells. Mostrador de 110 cm d’altura, 90 cm d'altura lliure inferior i 80 cm de fons inferior. 

Mobilitat interior:

Corredors amb més de 120 cm d'ample lliure de pas, sense desnivells. Paviment homogeni i antilliscant. Portes en corredors amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas. 

Lavabo a zones comunes:

Hi ha una cabina adaptada al lavabo de dones, amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a l'interior amb 80 cm d'ample lliure de pas. Porta de la cabina d'obertura cap a dins, amb manilla tipus C, amb 80 cm d'ample lliure de pas i sense forrellat fàcil de manipular. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo amb altura lliure inferior de 78 cm i 60 cm de fons. Aixeta de pressió. Espill no inclinat amb vora inferior situada a 100 cm d'altura. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barres de suport fixes a un costat i a l'altre. Barra esquerra a 80 cm d'altura i dreta a 83 cm d'altura. Separació entre barres de 80 cm. 

Ascensor:

Hi ha tres ascensors que comuniquen des de la Planta Baixa a la Desena, situats en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor principal amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 140x150 cm. Botons de trucada a 110 cm d'altura, botons interiors a 120 cm d'altura i passamans a 95 cm d'altura. 

Habitació:

Situada en planta accessible. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Llit de 60 cm d'altura, sense accés a mecanismes de control lumínic. Mecanismes de control ambiental situats a 150 cm d'altura. Lleixes i caixons de l'armari a altures compreses entre els 60 cm i els 80 cm. Tiradors de fàcil obertura. 

Lavabo Habitació:

Porta d'obertura cap a fora amb manilla, amb 83 cm d'ample lliure de pas. Darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 80 cm d'altura, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. Aixeta monocomandament. Espill inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 56 cm pel costat esquerre i 90 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 42 cm d'altura. Dutxa amb paviment no lliscant i no continu amb el recinte. Silla de dutxa amb 120 cm d'accés frontal i 80 cm per la dreta. Seient abatible, de 40 cm d'altura, 42 cm d'ample i 10 cm de fons. Aixeta monocomandament en paret accessible, situat a 93 cm d'altura. Barra de suport vertical, situada a 30 cm del seient i a 70 cm d'altura. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Situat en Planta Baixa, amb itinerari accessible. Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Taules de quatre potes, de 72 cm d'altura. A la part inferior, 67 cm d'altura, 70 cm d'ample i 33 cm de fons. Hi ha un ample lliure de pas d’almenys 100 cm entre les taules. Barra d'autoservici de 90 cm d'altura. Espai de circulació lateral de 120 cm, amb possibilitat de recolzar la safata durant tot el recorregut. 

Sala de reunions:

Situat en planta accessible. Porta amb 145 cm d'ample lliure de pas. Taula de 75 cm d'altura. A la part inferior, 65 cm d'altura, 45 cm d'ample i 65 cm de fons. 

Visual:

Recepció:

Itinerari sense desnivells i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia i felputs no fixos en tota la seua superfície. Mostrador de 110 cm d'altura sense il·luminació directa. 

Mobilitat interior:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastats i senyals informatius amb pictogrames contrastats. Estores sense ancoratge en algunes zones. Il·luminació homogènia. 

Lavabos comuns:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic, situats a 100 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. 

Ascensor:

Ascensor principal amb botons en Braille i alt relleu. Passamans a 95 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. 

Habitació:

Porta contrastada respecte a la paret. Paviment homogeni, amb estores fixes en tota la seua superfície. El mobiliari no dificulta la circulació. Il·luminació homogènia. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Dins del lavabo hi ha il·luminació homogènia. 

Restaurant, cafeteria, bufet:

Itinerari lliure d'obstacles amb paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. 

Sala de reunions:

Itinerari lliure d'obstacles i elements volats. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.