GALERIA DEL TOSSAL
Telèfon:
962 084 403
Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 76 cm d’altura, sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Hi ha informació escrita sobre la galeria i un codi QR per a ampliar aquesta informació. No hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts.

Física:

Aparcament:

Reservades dues places públiques amb senyalització vertical i horitzontal al carrer de Quart 11, a 51 m i una altra a la plaça del Forn de Sant Nicolau, a 67 m, amb itinerari accessible i amb paviment homogeni fins a la galeria.

Accés:

Entrada per escala exterior de cinc escalons, de 37 cm d'empremta i 18 cm d'altura, amb bandes antilliscants. Passamans a un costat, de 98 cm d'altura. Escala salvada per rampa de 6% d'inclinació, 9 m de llarg i 127 cm d'ample. En l'interior, escala de deu escalons amb 18 cm d'altura i 24 cm d'empremta, amb bandes tàctils i visuals. Passamans a un costat i a l'altre, a 107 cm. Disposa de plataforma salva escales. Porta d'obertura automàtica amb ample lliure de pas de 134 cm. Obertura automàtica.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible. Mostrador de 76 cm d'altura, 73 cm d'altura lliure inferior i 21 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

La sala d'exposicions consta únicament d'una planta transitable, on s'ubiquen les exposicions temporals. Entrada a la recepció i a la sala d'exposició hi ha una rampa de 12% d'inclinació, 150 cm d'ample i 5 m. Itinerari sense desnivells amb zones de pas de més de 120 cm d'ample. Paviment antilliscant.

Escala:

Hi ha una escala que comunica la sala d'exposició amb la porta d'eixida de la galeria. L'escala consta de tres trams, amb deu i cinc escalons. Tenen 18 cm d'altura i 29 cm d'empremta, a excepció del primer tram que compta amb dos escalons d'empremta variable. Amb passamans senzill de 99 cm d'altura, no prolongat en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i no homogeni.

Exposició:

Hi ha una única sala d'exposició. Corredors amb ample lliure de pas de més de més de 120 cm. Amb estrenyements puntuals en funció dels elements expositius. Les peces de les exposicions temporals poden ocupar part de l'itinerari de la sala. No solen comptar amb senyalització tàctil i visual. Panells informatius a 98,5 cm d'altura. La sala no compta amb mobiliari de descans.

Visual:

Accés:

Entrada per escala de cinc escalons amb senyalització tàctil i visual. Itinerari alternatiu per mitjà de rampa amb 6% d'inclinació, 9 m de llarg i 127 cm d'ample, amb passamans al costat dret, a 98 cm d'altura. Porta de vidre automàtica sense senyalització visual d'alt contrast. Paviment antilliscant.

Recepció:

Mostrador de 76 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

La sala d'exposicions consta d'una única planta transitable, on s'ubiquen les exposicions temporals. Entre la recepció a la sala d'exposició hi ha una rampa de 12% d'inclinació, 150 cm d'ample i 5 m de longitud, sense senyalització visual. Il·luminació no homogènia

Escala:

Hi ha una escala que comunica la sala d'exposició amb la porta d'eixida de la galeria. Consta de tres trams, amb deu escalons el primer tram, tres escalons el segon tram i cinc escalons el tercer tram. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció, amb 18 cm d'altura i 29 cm d'empremta, a excepció del primer tram que compta amb dos escalons amb empremta variable. Amb passamans senzill de 99 cm d'altura, no prolongats en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i no homogeni.

Exposició:

Hi ha una única sala d'exposició. Les peces de les exposicions temporals poden ocupar part de l'itinerari de la sala. No solen estar delimitades amb senyalització tàctil i visual. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia i sense reflexos als elements expositius. Panells i rètols amb font xicoteta i amb contrast cromàtic situats a 98,5 cm d'altura. Baranes de vidre a la sala d'exposició que faciliten la visualització de les restes arqueològiques de la sala.