Museu Valencià d'Etnologia. Centre Cultural la Beneficencia
Web: Museu Valencià d'Etnologia
Telèfon:
+34 963 883 565
Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 106 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. Sense avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior (però només a la primera planta, B). Amb avisador lluminós d'emergència.

Exposició:

SALA PREHISTÒRIA Audiovisuals amb subtítols en valencià i castellà. Informació en anglés, francés, castellà, italià i valencià.

Física:

Aparcament:

Reservades quatre places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal. Dues al carrer Guillem de Castro, davant del Museu, i dues al carrer Doctor Sanchís Bergón. Amb itinerari accessible, de paviment homogeni fins al Museu. Àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats.

Accés:

Entrada principal sense desnivells. Porta amb ample lliure de pas de 133 cm. Obertura cap a l'exterior per mitjà de tirador situat al llarg de la porta.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible, sense desnivells. Mostrador de 106 cm d'altura, 103 cm d'altura lliure inferior i 17 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

Espai distribuït en tres plantes. Itinerari sense desnivells. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Hi ha un lavabo adaptat unisex amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a dins, amb 82 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Lavabo de 83 cm d'altura sense pedestal ni faldó, 66 cm d'altura lliure inferior i 48 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Espill inclinat amb vora inferior a 102 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 100 cm pel costat dret i 117 cm d'espai frontal. Seient de l'inodor a 42 cm d'altura. Barra de suport abatible a la dreta i fixa a l'esquerra. Ambdues barres situades a 73 cm d'altura. Separació entre barres de 74 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica des de la Planta Baixa a Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Ample lliure de porta de 108 cm i cabina de 108x235 cm. Botons de trucada a 90-108 cm d'altura, botons interiors entre 90-118 cm d'altura.

Escala:

Hi ha tres escales que comuniquen la Planta Baixa amb les plantes Primera i Segona. Hi ha itinerari alternatiu accessible. Hi ha quatre trams d'entre nou i set escalons homogenis cadascun, de 17 cm d'altura i 31 cm d'empremta. Amb passamans senzill al costat esquerre de l'escala, situat a 106 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament. Sòl antilliscant i homogeni.

Exposició:

Portes d'accés amb ample lliure de pas de 180 cm. Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas de més de 120 cm d'ample, amb estrenyements puntuals de 80 cm. Les vitrines permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes i estan situades a 86-98 cm d'altura. Les sales compten amb mobiliari de descans. Sala d'audiovisuals situada en planta accessible amb itinerari accessible

Tenda:

Itinerari sense desnivells. Mostrador de 80 cm d'altura, 77 cm d'altura lliure inferior i 10 cm de fons inferior. Lleixes situades a altures compreses entre els 9-160 cm. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Amb estrenyements puntuals de 70 cm. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual:

Accés:

Porta principal de vidre amb senyalització visual d'alt contrast.

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 106 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 196 cm d'altura. Porta del lavabo no contrastada respecte a la paret. Il·luminació no homogènia, sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Ascensor principal amb botons no contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha tres escales que comuniquen les plantes Baixa, Primera i Segona. Principi i final de l'escala amb senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, amb senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans prolongat als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

SALA PREHISTÒRIA Porta d'accés envidrada amb senyalització contrastada. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius. Panells i rètols sense font gran i amb contrast cromàtic. Textos situats darrere de vitrines, per la qual cosa el reflex pot impedir la lectura clara.

Tenda:

Itinerari lliure d'obstacles. Mostrador de 80 cm d'altura. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.