Museu d'Història de València
Correu electrònic: mhv@valencia.es
Telèfon:
+34 963 701 105
Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 109 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la de la cabina.

Exposició:

Audiovisuals sense subtítols. Totes les vitrines estan numerades i compten amb àmplia informació escrita.

Física:

Aparcament:

Reservada una plaça pública amb senyalització vertical i horitzontal al carrer d'Archena, amb itinerari accessible fins al Museu. Possibilitat de parar per a pujar i abaixar del vehicle a la porta d'accés.

Accés:

Entrada principal per mitjà d'un tram de dotze escalons de 16 cm d'alt, 28 cm d'empremta, sense bossell i sense banda tàctil i visual. Amb passamans a un costat i a l'altre. Itinerari alternatiu per mitjà de rampa de 9,10% d'inclinació, 14 m de longitud i 2 m d'ample, amb passamans a un costat però no continuat durant tot el trajecte. Porta amb ample lliure de pas de 171 cm. Obertura abatible per mitjà de tirador situat a 85-145 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible, sense desnivells. Mostrador de 109 cm d'altura.

Mobilitat interior:

El Museu s'ubica en un única planta Baixa amb desnivells salvats per Itinerari amb desnivells salvats per quatre rampes de 4,5% d'inclinació mitjana i amb un màxim de 5 m de longitud i més d'un metre d'ample. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Paviment sense ressalts i antilliscant.

Lavabos:

Hi ha dos lavabos unisex independents amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo sense desnivell, d'obertura amb manilla tipus C cap a dins, amb 95 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 86 cm d'altura amb semipedestal de 69 cm d'altura lliure inferior i 22 cm de fons. Aixeta monocomandament. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 23 cm pel costat dret, 113 cm pel costat esquerre i més de 150 cm d'espai frontal. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barra de suport abatible a l'esquerra a 55 a 71 cm d'altura i fixa a la dreta de 74 cm d'altura. Separació entre barres de 75 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Exposició:

Corredors amb ample lliure de pas de més de 150 cm. Les vitrines permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes i estan situades a 50 cm d'altura. Les sales compten amb mobiliari de descans. Sala d'audiovisuals situada en planta accessible amb itinerari accessible però no compta amb places reservades.

Tenda:

Itinerari sense desnivells. Mostrador de 109 cm d'altura. Ample lliure de pas en corredors superior a 1 m. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual:

Accés:

Rampa amb passamans a un costat però no accessible durant tot el trajecte, de 9,10% d'inclinació, 14 m de longitud i 2 m d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant. Porta principal de vidre amb senyalització visual de baix contrast. Felput ancorat davant de la porta.

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles i sòl antilliscant i homogeni. Amb felputs ancorats. Mostrador de 109 cm d'altura amb il·luminació directa.

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i tàctils, situats a 167 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Exposició:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació no homogènia i sense reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols a altures compreses entre els 85 i els 180 cm d'altura, amb font gran i amb contrast cromàtic.

Tenda:

Accés per mitjà de portes de vidre sense senyalització visual contrastada. Mostrador de 109 cm d'altura. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames no contrastats. Il·luminació no homogènia.