Museu Municipal de Ciències Naturals
Correu electrònic: museociencias@valencia.es
Telèfon:
+34 963 525 478
Auditiva:

Accés:

Portes totalment envidrades.

Recepció:

Mostrador d'1 m d'altura.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior.

Exposició:

Audiovisuals subtitulats.

Física:

Aparcament:

Reservada una plaça pública al passeig de l'Albereda 2, a 400 m de distància, una a la Plaça d'Àvila, a 260 m de distància, una al carrer Alboraia, a 250 m de distància. Totes amb itinerari accessible fins al museu i amb senyalització vertical i horitzontal.

Accés:

Entrada precedida d'escala de sis escalons de 15 cm d'altura i 45 cm d'empremta. Itinerari alternatiu per mitjà de rampa de 12% d'inclinació, 9 m de longitud i 110 cm d'ample, amb passamans a un costat i a l'altre. Dues portes de doble fulla amb ample lliure de pas de 131 cm. Obertura per mitjà de tirador situat a 75 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible i sense desnivells. Mostrador de doble altura, la superior de 99 cm i la inferior de 75 cm. Sense espai lliure inferior.

Mobilitat interior:

Edifici de dues plantes accessible per mitjà d'escales i ascensor adaptat. Zones en desnivell salvades per rampes. Corredors de més de 120 cm d'ample. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Un lavabo unisex adaptat amb itinerari accessible situat en Planta Baixa. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla i amb 94 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Abans i després de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre Lavabo de 80 cm d’altura amb pedestal, amb 63 cm d'altura lliure inferior i 23 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Espill no inclinat amb vora inferior a 102 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor superior a 150 cm per costats esquerre i frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d'altura. Barra de suport abatible a l'esquerra i fixa a la dreta. Barra esquerra a 56 cm d'altura i dreta a 89 cm d'altura. Separació entre barres de 112 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les dues plantes del Museu. Amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 110x160 cm. Botons interiors a 107 cm d'altura i passamans a 90 cm d'altura.

Escala:

Hi ha dues escales d'un tram cadascuna que comuniquen les dues plantes de l'edifici. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Amb passamans a un costat i a l'altre situat a 89 cm d'altura. Amb dèneu escalons de 18 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició:

L'únic desnivell en l'itinerari ho conformen dues rampes de 8,7% i 7,3% d'inclinació. D'1,50 cm i 1,70 cm de longitud respectivament amb paviment de fusta. Corredors amb ample lliure de pas superior a 120 cm. Les vitrines permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes i estan situades a altures d'entre 20 cm i 80 cm. Elements tàctils situats a altura accessible. Les sales compten amb mobiliari de descans. Sala d'audiovisuals amb espai per a cadires de rodes en la primera fila.

Visual:

Accés:

Entrada precedida d'escala de sis escalons de 15 cm d'altura i 45 cm d'empremta. Accés per mitjà de dues portes de doble fulla amb senyalització visual d'alt contrast.

Recepció:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia. Mostrador d'1 m d'altura amb il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Edifici de dues plantes accessible per mitjà d'escales i ascensor. Itinerari lliure d'obstacles i sense elements volats sense senyalitzar. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils homologats, amb contrast cromàtic i situats a 155 cm d’altura. Porta del lavabo no contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les dues plantes del Museu. Amb botons no contrastats, en Braille i amb alt relleu. Amb passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament, però sí amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha dues escales d'un tram cadascuna que comuniquen les dues plantes de l'edifici. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Amb passamans i senyalització tàctil i visual i lluminosa. Escalons sense bossell i amb sòcol de protecció. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles Il·luminació homogènia. S'ha prestat especial atenció a eliminar barreres visuals en tot l'entorn de l'exposició. L'exposició compta amb elements tàctils i sonogrames interactius a disposició dels visitants. Panells i rètols amb font gran i contrastada.