Museu de Belles Arts de València
Web: Museo de Bellas Artes de Valencia
Correu electrònic: museobellasartesvalencia@gva.es
Telèfon:
+34 963 870 300
Auditiva:

Accés:

L'accés de l'entrada administrativa compta amb porta totalment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 120 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Un ascensor situat dins de l'exposició permanent que comunica la primera planta de la sala a la segona planta de la sala. Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior, i avisador lluminós d'emergència. Porta no envidrada.

Exposició:

 

Cafeteria / Restaurant:

Porta totalment envidrada.

Física:

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal: una al carrer Alboraia, a 400 m de distància i una altra al carrer Poeta Bodria a 470 m de distància. Totes de paviment homogeni amb itinerari accessible fins al Museu i amb àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats.

Accés:

Entrada principal mitjançant porta amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Obertura pesat cap a fora, mitjançant tirador situat a 100 cm d'altura. Compta amb una cella de pedra de 5 cm d'altura. Precedix la porta un tram de quatre escalons corbs homogenis, de 17 cm d'altura i 32 cm d'empremta. Amb passamans senzill enmig de l'escala, situat a 87 cm d'altura. Entrada administrativa amb rampa de 17,8%, 57 cm de longitud i 183 cm d'ample. Porta amb ample lliure de pas de 183 cm. Obertura abatible mitjançant tirador situat a 93-108 cm d'altura. Accés al Museu mitjançant plataforma elevadora amb ample lliure de pas de 116 cm. Accés per la terrassa de la cafeteria mitjançant porta amb ample lliure de pas de 240 cm i obertura permanent. Rampa de 6% d'inclinació, 12,50 m de longitud i 179 cm d'ample. Accés a l'interior del museu mitjançant dues portes de doble fulla i més de 90 cm d'ample lliure de pas i sense desnivell.

Recepció:

Recepció principal ubicada en Planta Baixa accessible sense desnivells. Mostrador de 120 cm d'altura i 60 cm d'ample. Recepció administrativa amb mostrador de 100 cm d'altura i 45 cm d'ample.

Mobilitat interior:

L'edifici està dividit en dues altures comunicades per mitjà d'escales. Hi ha itinerari alternatiu mitjançant rampes, ascensor i plataforma elevadora. Corredors de més de 120 cm d'ample i paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Un lavabo adaptat unisex, amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta d'accés a la zona del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla, amb 98 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta del lavabo d'obertura cap a dins amb manilla, amb 87 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a dins amb manilla, amb 86 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Forrellat fàcil de manipular. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal, 65 cm d'altura lliure inferior i 32 cm de fons. No possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill inclinat amb vora inferior a 130 cm del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 66 cm pel costat dret, 76 cm pel costat esquerre i 120 cm d'espai frontal. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura amb barres de suport abatibles a un costat i a l'altre, situades a 79 cm d'altura. Separació entre barres de 59 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor situat dins de l'exposició permanent que comunica les plantes Primera i Segona. Porta amb ample lliure de 90 cm i cabina de 127x143 cm. Botons de trucada a 108 cm d'altura, botons interiors a 98-121 cm d'altura.

Exposició:

Exposició permanent distribuïda en dues plantes comunicades mitjançant escala i ascensor. Porta d'accés de doble fulla pesada amb ample lliure de pas de 175 cm. L'escala compta amb dos trams de 22 escalons homogenis, de 18 cm d'altura i 21 cm d'empremta. Amb passamans dobles a un costat i a l'altre de l'escala, situats a 106 cm d'altura. Prolongats en àrees d'embarcament-desembarcament. Ascensor amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 127x143 cm. Botons de trucada a 108 cm d'altura i botons interiors a 98-121 cm d'altura. Itinerari a la Planta Baixa amb dos trams aïllats de tres escalons homogenis cadascun, de 17 cm d'altura i 29 cm d'empremta. Hi ha itinerari alternatiu mitjançant rampes a un costat i a l'altre de la sala, amb passamans a un costat situat a 100 cm d'altura, de 7,2% d'inclinació, aprox. 5 m de longitud i 150 cm d'ample. Corredors amb ample lliure de pas de més 120 cm. Les sales compten amb mobiliari de descans. Exposició temporal accessible mitjançant un tram de sis escalons homogenis, de 16 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 90 cm d'altura. Itinerari alternatiu mitjançant rampa amb passamans a un costat amb 78 cm d'altura, de 6,3% d'inclinació, 11,10 m de longitud i 180 cm d'ample. Inici i final de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment lliscant. Porta d'accés amb ample lliure de pas de 198 cm. Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Pot variar segons exposició. Les sales no compten amb bancs o suports isquiàtics. Sòl antilliscant i homogeni.

Cafeteria / Restaurant:

Ubicat a la Planta Baixa, compta amb saló menjador i terrassa, accessible des de l'exterior i l'interior del Museu. Entrada des de l'interior del Museu mitjançant escala i plataforma elevadora. Porta amb ample lliure de pas de 85 cm. Obertura cap a l'interior mitjançant tirador situat a 85-123 cm d'altura. Entrada des de la terrassa mitjançant porta amb ample lliure de pas de 90 cm. Obertura permanent. Taules d’un peu de 73 cm d'altura, sense travesser. A la part inferior, 71 cm d'alt, 80 cm d'ample i 80 cm de fons. Taules de quatre potes sense travesser de 77 cm d'altura. A la part inferior, 73 cm d'alt, 80 cm d'ample i 80 cm de fons. Hi ha un ample de pas d’almenys 120 cm entre les taules amb estrenyements puntuals de 82 cm.

Tenda:

Itinerari sense desnivells. Mostrador de 115 cm d’altura. Lleixes situades a altures compreses entre els 160 cm. I els 300 cm. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual:

Accés:

Entrada principal d'accés mitjançant porta amb cella de pedra de 5 cm d'altura. Precedix a la porta un tram de quatre escalons corbs homogenis, de 17 cm d'altura i 32 cm d'empremta i sense senyalització tàctil i visual. Amb passamans enmig de l'escala. Accés per l'entrada d’administració mitjançant porta de vidre automàtica amb senyalització visual de baix contrast. Rampa sense passamans, de 17,8% d'inclinació, 57 cm de longitud i 183 cm d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant. Accés des de la terrassa de la cafeteria mitjançant porta permanentment oberta i escala exterior amb passamans, de sis escalons homogenis, amb senyalització visual, de 19 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Itinerari alternatiu mitjançant rampa amb passamans de 12,50 m de longitud. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment antilliscant.

Recepció:

Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Mostrador de 120 cm d'altura amb il·luminació directa. Compta amb informació en Braille sobre el Museu.

Mobilitat interior:

L'edifici està dividit en dues altures comunicades per mitjà d'escales. Hi ha itinerari alternatiu mitjançant rampes i ascensor. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Cabines d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 172 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Hi ha un ascensor situat dins de l'exposició permanent que comunica les plantes Primera i Segona Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Exposició:

Exposició permanent distribuïda en dues plantes comunicades mitjançant escala i ascensor. L'escala compta amb dos trams de 22 escalons homogenis, sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i amb sòcol de protecció. Amb passamans no prolongat als replans. Ascensor amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta senyalitzat amb franja tàctil i visual. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon. L'itinerari de la Planta Baixa compta amb dos trams aïllats de tres escalons homogenis cadascun, sense bossell ni passamans, amb sòcol de protecció i amb senyalització tàctil i visual. Hi ha itinerari alternatiu mitjançant rampes a un costat i a l'altre de la sala. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia. Panells i rètols amb font mitjana i baix contrast cromàtic. Exposició temporal Accessible mitjançant un tram de sis escalons homogenis, de 16 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans a un costat de l'escala, situats a 90 cm d'altura. Itinerari alternatiu mitjançant rampa amb passamans a un costat amb 78 cm d'altura, de 6,3% d'inclinació, 11,10 m de longitud i 180 cm d'ample. Inici i fi de rampa no senyalitzat amb bandes tàctils i visuals. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari i il·luminació definits segons exposició. Panells i rètols amb font xicoteta i sense contrast cromàtic.

Cafeteria / Restaurant:

Ubicat a la Planta Baixa, compta amb saló menjador i terrassa, accessible des de l'exterior i l'interior del Museu. Ambdós accessos amb porta parcialment envidrada sense senyalització visual d'alt contrast. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos contrastats de font mitjana. Il·luminació homogènia.

Tenda:

Itinerari lliure d'obstacles. Mostrador de 115 cm d'altura. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.