MUSEU NACIONAL DE CERÀMICA GONZÁLEZ MARTÍ (Palau del Marqués de Dos Aguas)
Web: Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
Correu electrònic: informacion@mceramica.mcu.es
Telèfon:
+34 963 516 392
Auditiva:

Accés:

Porta principal d'entrada pel carrer Raconada García Sanchiz, porta permanentment oberta amb un escaló de 20 cm d'altura. Porta parcialment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 93 cm d'altura, amb mampara sense bucle d'inducció magnètica. Personal coneixedor de llengua de signes.

Mobilitat interior:

Hi ha informació escrita dels servicis prestats. Panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior. Avisador lluminós d'emergències.

Exposició:

Hi ha fullets explicatius, en distints idiomes, amb font mitjana amb contrast cromàtic.

Consigna:

Ubicada a la planta baixa, junt amb l'entrada principal. S'accedix per mitjà de dos escalons de 18 cm d'alt i 29 cm d'empremta, amb bandes antilliscants. Les taquilles estan situades a altures compreses entre els 65 cm i els 170 cm.

Física:

Aparcament:

Hi ha unes quantes places públiques reservades pròximes: una al carrer Poeta Querol, cantó Salva, a uns 100 m, una altra al carrer Sant Vicent Màrtir 22 i una altra al carrer de les Comèdies 6, ambdues a 350 m de distància.

Accés:

Entrada alternativa per a PMR en carrer Poeta Querol 2, amb cella de pedra salvada per dues rampes, l'exterior de 18% d'inclinació, 100 cm de llarg i 88 cm d'ample i la interior de 16 % d'inclinació, 149 cm de longitud i 89 cm d'ample. Porta amb ample lliure de pas de 88 cm.

Recepció:

Situada en Planta Baixa amb itinerari no accessible, hi ha una entrada alternativa per a PMR amb possibilitat d'arreplegar allí mateix les entrades, sense passar per recepció.

Consigna:

Ubicada a la Planta Baixa, junt amb l'entrada principal. S'accedix per mitjà de dos escalons de 18 cm d'alt i 29 cm d'empremta, amb bandes antilliscants. Les taquilles estan situades a altures compreses entre els 65 cm i els 170 cm d'alt.

Mobilitat interior:

Itinerari amb escalons aïllats salvats per rampes amb una mitjana d'entre 10% i 32% d'inclinació i entre 48 i 140 cm de longitud, sense passamans. L'edifici es dividix en Planta Baixa i tres plantes superiors. A la Planta Baixa està ubicat el pati de carruatges i dues sales d'exposicions. A la Sala d'Exposició 1, ubicada a la Planta Baixa, pròxima a l'ascensor, hi ha una escala de dos trams salvada per una plataforma elevadora. Per accedir a la Sala d'Exposició 2, situada junt amb el Pati de Carruatges, hi ha una escala salvada per una cadira elevadora. Corredors amb mínim de 110 cm d'ample, amb desnivells ocasionals segons per rampes, paviment homogeni i antilliscant. Portes en corredors amb 120 cm d'ample lliure de pas. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Un lavabo unisex amb itinerari accessible, a la Planta Baixa, junt amb la Sala d'Exposicions 1. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla cap a dins, amb 75 cm d'ample lliure de pas i sense moll de retorn. Davant de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a dins amb pom, amb 83 cm d'ample lliure de pas, sense moll de retorn. Interruptor ocult darrere de la porta. En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo situat fora de la cabina, de 80 cm d'altura sense pedestal, 65 cm d'altura lliure inferior i 48 cm de fons. Aixeta de gir. Espill de cos sencer. Espai d'accés a l'inodor de 76 cm pel costat dret, 48 cm pel costat esquerre i més de 150 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 41 cm d'altura. Barres de suport abatibles a esquerra i dreta. Ambdós a 57 cm d'altura. Separació entre barres de 78 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un únic ascensor que comunica les plantes Baixa amb la Tercera. Ascensor amb ample lliure de porta de 78 cm i cabina de 140x103 cm. Botons de trucada a 120 cm d'altura, botons interiors a 120 cm d'altura i passamans a 116 cm d'altura.

Escala:

Totes les plantes estan comunicades per mitjà d'escala, existint itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Escala principal que comunica les Plantes Baixa amb la Primera. Dos trams de dotze-catorze escalons homogenis, de 17 cm d'altura i 31 cm d'empremta. Amb passamans a un costat i a l'altre de l'escala al primer tram, situats a 81 cm d'altura. No prolongats en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Amb sòl de moqueta. Segona escala que comunica la planta Primera amb la Segona, de tres trams de divuit, quatre i setze escalons, amb 32 cm d'empremta i 16 cm d'altura, sense senyalització tacte visual i sense bossell. El passamans està ubicat a 90 cm d'altura. No prolongats en replanells intermedis ni en àrees d'embarcament-desembarcament. Tercera escala que comunica la planta Segona amb la Tercera, de tres trams, amb 29 cm d'empremta i 19 cm d'altura, sense senyalització tacte visual i sense bossell. El passamans està ubicat a 105 cm d'altura.

Exposició:

Portes d'accés amb ample lliure de pas de més de 90 cm. Itinerari ocasionalment amb desnivells, segons per rampes i escales amb plataforma elevadora. Sòl lliure d'obstacles a excepció de la Sala d'Exposició 3 a la que hi ha una estora no ancorada. Corredors amb ample lliure de pas de mínim 90 cm. Les vitrines tenen una altura compresa entre els 43 cm i els 100 cm.

Visual:

Accés:

Accés principal situat a la raconada García Sanchiz, porta permanentment oberta amb un escaló de 20 cm d'altura. Passat el hall d'entrada hi ha una altra porta semienvidrada, amb senyalització contrastada i amb un desnivell salvat per rampa de 55 cm de longitud, amb senyalització tàctil i visual.

Recepció:

Situat en Planta Baixa amb itinerari sense obstacles i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. Mostrador de 93 cm d'altura sense il·luminació directa.

Consigna:

Ubicada a la Planta Baixa, junt amb l'entrada principal. S'accedix per mitjà de dos escalons de 18 cm d'alt i 29 cm d'empremta, amb bandes antilliscants. Les taquilles estan situades a altures compreses entre els 65 cm i els 170 cm d'alt.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni Les portes de les sales estan sempre obertes. Ocasionalment hi ha felputs sense ancorar. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats, tàctils amb contrast cromàtic i situats a 195 cm d’altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació no homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. Als lavabos situats junt amb la Recepció s'accedix per mitjà de dos escalons amb banda tàctil i visual.

Ascensor:

Ascensor amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Amb passamans a 120 cm d'altura. No compta amb senyals sonors. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Totes les plantes estan comunicades per mitjà d'escala, existint itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Escala principal que comunica les Plantes Baixa amb la Planta Primera, amb dos trams de dotze i catorze escalons, amb 31 cm d'empremta i 17 cm d'altura, amb moqueta. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Sense passamans prolongat als replans. El passamans del primer tram està a 81 cm d'alt i el del segon tram a 89 cm. Segona escala que comunica la Planta Primera amb la Segona, de tres trams de díhuit, quatre i setze escalons, amb 32 cm d'empremta i 16 cm d'altura, sense senyalització tacte visual i sense bossell. El passamans està ubicat a 90 cm d'altura. Tercera escala que comunica la planta Segona amb la Tercera, de tres trams, amb 29 cm d'empremta i 19 cm d'altura, sense senyalització tacte visual i sense bossell. El passamans està ubicat a 105 cm d'altura.

Exposició:

Portes d'accés envidrades amb senyalització contrastada. Paviment amb celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles a excepció de la Sala d'Exposició 3 a la que hi ha una estora no ancorada. Il·luminació homogènia i sense reflexos als elements expositius.