Museu Valencià d'Etnologia. Centre Cultural la Beneficencia.
Web: Museu Valencià d'Etnologia
Teléfono:
+34 963 883 565