Page 92 - holandes 2015
P. 92

PRAKTISCHE INFORMATIE

TOERISTISCHE         METRO              Cánovas, Russafa, Plaza
INFORMATIE OP JE                       España, Juan Llorens, El
MOBIELE TELEFOON       h900 461 046           Carmen, Av. Aragón, Av.
                               Blasco Ibáñez en Plaza
APP VLC Valencia       www.metrovalencia.es       Honduras. Op vrijdagen,
www.turisvalencia.es/    1,50€ (één zone), 2,10€     zaterdagen en vooravonden
appdwn-web-es        (twee zones), 2,80€ (drie    van feestdagen, tussen
www.turisvalencia.mobi    zones), 3,90€ (vier zones)    22.30 en 04.45 uur.
               Een enkeltje dient meteen    Buslijnen die langs
APP VLC TOURIST CARD     worden gebruikt (de       bezienswaardigheden rijden:
www.valenciatouristcard.   geldigheid vervalt nl. 30    4, 5, 19, 32, 35 en 95
com/appdwn-web-es      minuten na aankoop)
               10-Rittenkaart: 7,2€ (één    TAXI
TOERISTENBUREAUS       zone), 10,4€ (twee zones),
TOURIST INFO REINA      14€ (drie zones), 20€ (vier   hTELE TAXI: 96 357 13 13
Plaza de la Reina, 19    zones)
                               RADIO TAXI
h34 963 153 931       LUCHTHAVEN VALENCIA
                               h96 370 33 33
TOURIST INFO         h961 598 500           hTAXIS VIP: 609 623 811
AYUNTAMIENTO
Plaza del Ayuntamiento, s/n Metroverbinding van/naar     ELEGANCE VALENCIA
               de luchthaven: Lijnen 3 en
h34 963 524 908       5. Eerste metro vanaf de     hTAXI 96 346 47 48
               luchthaven om 05.29 uur.
TOURIST INFO JOAQUÍN     Laatste metro vanaf de      GEMEENTEHUIS
SOROLLA           luchthaven om 23.59 uur.
San Vicente, 171 (Estación  Gemiddelde duur van de      h 010
del AVE Joaquín Sorolla)   rit naar het centrum: 20
               minuten.             NOODGEVALLEN
h34 963 803 623       Metrobús Lijn 150:
               Luchthaven – Centrum van     h 112
TOURIST INFO         Valencia (gemiddelde duur
AEROPUERTO          van de rit: 45 minuten): 1,45€. POLITIE/PLAATSELIJKE
Planta de llegadas      Van 05.25 tot 22.00 uur,     POLITIE
               frequentie: elke 20 minuten.
h34 961 530 229       Taxi-rit naar het centrum van  h091 / 092
               de stad (gemiddelde duur: 15
TOURIST INFO PLAYA      minuten). Gemiddelde prijs:   IBERIA
Paseo de Neptuno, 2     €20.
                               h902 400 500
h34 963 557 108       BUS – EMT VALENCIA
                               VALENCIA PORT
(Geopend tijdens de     h96 315 85 15
zomermaanden)                         h963 939 500
               www.emtvalencia.es
TOERISTENBUREAU IN      Enkele reis: 1,50€        HAVEN VAN VALENCIA
DE HAVEN           10-Rittenkaart: 8€
Terminal ACCIONA, Muelle   (oplaadbare kaart 2€)      h963 466 266
de Poniente s/n       Nachtbus ‘CorreNit’: deze
               bus rijdt 's nachts langs    RENFE. (SPAANSE
h34 963 674 606       de belangrijkste straten     SPOORWEGEN)
               en uitgaansgebieden in de
(Alleen geopend tijdens   stad, zoals Av. de Francia,   h902 320 320
bezoeken van cruise
schepen)                           GEMEENTELIJKE
                               INFORMATIE VOOR DE
                               BURGER

                               h010 /963 158 515

92 visitvalencia.com/nl
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97