Page 47 - holandes 2015
P. 47

Voetbal: Voor de      Toeristische         Horchata en Agua
voetballiefhebbers is er  activiteiten: Ontdek     de Valencia: De twee
de Mestalla Forever Tour*. de geheimen, de       belangrijkste drankjes in
Tijdens een bezoek aan   geschiedenis,        Valencia.
stadion van FC Valencia   bijzonderheden,       Horchata drink je
kom je alles te weten over verborgen plekjes,      o.a. bij Món Orxata,
de geschiedenis van de   enz van Valencia. Een    Horchatería El Siglo,
club (€7,4-€9,8 / 10%    rondleiding met een     Bertal, of Suc de Lluna
korting met de Valencia   professionele gids      (vanaf €3). Agua de
Tourist Card)        maakt je bezoek tot een   Valencia is een drankje op
              onvergetelijke ervaring.   basis van sinaasappelsap,
Stierengevechten en     (Vanaf €12 en met      cava en wodka, ideaal als
flamenco: Flamenco     kortingen tot 25% met    aperitief. Bestel het o.a.
liefhebbers kunnen     de Valencia Tourist Card).  bij Café de las Horas
genieten van een life    Maar je kunt de stad ook   (€10 voor een halve liter).
flamenco show in El     op de fiets verkennen
Toro y la Luna (€10) en   (vanaf €7 en met 10%     Leuke souvenirs voor
voor de liefhebbers van   korting voor houders     minder dan €15 vind je
stierengevechten is er   van de Valencia Tourist   bij Toro Store, @typical
de Toros Valencia Tour*   Card), of met een orginele  Valencia, Gloss Make
(vanaf 8€, en met 10%    Motocalessa (vanaf      Up, The Disney Store of
korting voor houders van  €15,50, 15% korting voor   Miralindo.
de Valencia Tourist Card). houders van de Valencia
              Tourist Card). En wil je de
              Middellandse Zee eens
              op een andere manier
              leren kennen, maak dan
              een boottocht langs de
              kust met een catamaran,
              georganiseerd door
              Mundo Marino (€15).

              Valencia VOOR ELK BUDGET 47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52