Page 38 - holandes 2015
P. 38

IGLESIA DE SAN          MONASTERIO DE SAN         TORRES DE SERRANOS
AGUSTÍN              MIGUEL DE LOS REYES        Pl. de los Fueros, s/n.
Pl. de San Agustín, 5,      Avda. de la Constitución, 284.
                                  h 010
LONJA DE LA SEDA         h963 874 000
(Zijdebeurs)                            3Van maandag tot zaterdag:
Dit monument werd in       3 Dinsdag, op zaterdagen,     9,30 tot 19 uur. Zon- en
1996 door de UNESCO        zondagen en feestdagen      feestdagen: van 9,30 tot 15
tot Wereldcultuurerfgoed     vooraf te reserveren. Gratis   uur. Entreeprijs: €2 of €1.
verklaard en wordt        toegang.             Zon- en feestdagen gratis
beschouwd als een van de                      toegang.
meest representatieve civiele   PLAZA REDONDA
gotische gebouwen van       (het Ronde Plein)         UNIVERSIDAD DE
Europa.              Dit plein, dat door de      VALENCIA
Pl. del Mercado, s/n.       Valencianen ook wel        Nave, 2. 46003 Valencia.
                 “el clot” (het gat) wordt
h 962 084 153           genoemd, is een van de      h963 864 377
                 meest merkwaardige
3Van maandag tot zaterdag:    constructies uit de XIXe     3 Maandag tot vrijdag van
9,30 tot 19 uur. Zon- en     eeuw en werd recentelijk     8u tot 21h. Zaterdag van 9 tot
feestdagen: van 9,30 tot 15    gerenoveerd. Je vindt er een   13.30h. Voor een bezoek aan
uur. Entreeprijs: €2 of €1. Zon- grote verscheidenheid aan     tentoonstellingen: van dinsdag
en feestdagen gratis toegang.   traditionele Valenciaanse     tot en met zaterdag van 10 tot
                 kunstnijverheids- en       13h en van 16 tot 20h. Zon-
MERCADO CENTRAL          souvenirswinkeltjes.       en feestdagen van 10 tot 14h.
(Centrale Markt)
Dit marktgebouw in art      PORTAL DE VALLDIGNA        PALACIO DE BAYLIA
nouveau stijl (gebouwd      Portal de Valldigna, s/n.     Pl. de Manises, 4
tussen 1914 en 1928) is een
van de grootste markthallen    PLAZA DE TOROS          h963 882 500
van Europa met een        (Stierenvechtersarena)
oppervlakte van meer dan     Xátiva, 28            PALACIO DE BENICARLÓ
8.000 m2. Opvallend zijn                      Pl. de San Lorenzo, 4
de lange gangen en brede     h963 519 315
gangpaden, met een totaal                      h963 876 100
van 959 marktstallen. De stijl  3Gesloten op maandag.
van het gebouw is eclectisch   Via het Museo Taurino       PALACIO DE BOÏL ARENÓS
en pre-art nouveau. Boven     (Stierenvechtersmuseum)      Libreros, 2 y 4
op de koepel bevindt zich     heb je ook toegang
de windvaan “La cotorra del    tot de Plaza de Toros       h963 870 104
Mercat” (de papegaai van     (Stierenvechtersarena) zelf.
de markt), die de drukte en                     PALAU DE LA
bedrijvigheid binnen in het    TORRES DE QUART          GENERALITAT
gebouw symboliseert.       Guillem de Castro, 89.      Caballeros, 2
Pl. del Mercado, s/n.
                 h 010               h963 863 461
h 010
                 3Van maandag tot zaterdag:    REAL MONASTERIO DE
3 Van maandag tot zaterdag    9,30 tot 19 uur. Zon- en     LA SANTÍSIMA TRINIDAD
van 8 tot 15h. Gesloten op    feestdagen: van 9,30 tot 15 uur. Trinidad, 13
zondag.              Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en
                 feestdagen gratis toegang.    h692 491 769

                                  3Maandag tot en met
                                  zaterdag van 10h tot 14h.

                                  Van tevoren gereserveerd
                                  moeten worden.
                                  Entreeprijs: €4,5 of €3,5.

38 visitvalencia.com/nl
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43