Page 37 - holandes 2015
P. 37

CRIPTA ARQUEOLÓGICA
                                 DE LA CÁRCEL DE SAN
                                 VICENTE MÁRTIR
                                 Pl. del Arzobispo, 1.

                                 h 010

                                 3Maandag t/m zaterdag van
                                 9.30 tot 19 uur en op zon- en
                                 feestdagen van 9,30 tot 15h.
                                 Audiovisuele (van dinsdag tot
                                 en met zaterdag): 10, 11,30 ,
                                 13, 18 en 19 uur. Zondag vanaf
                                 9,30 tot 14 uur. Audiovisuele
                                 (zondag) om 10.30 , 11,30 ,
                                 12,30 en 13,30 uur. Ticketprijs:
                                 individuele Inschrijving: €2 - €1.
                                 Zon- en feestdagen gratis
                                 toegang.

KATHEDRAAL COMPLEX                        EL PATRIARCA
De kathedraal van Valencia behoort niet tot een enkele      Nave, 1.
bouwstijl maar omvat onderdelen uit diverse periodes
en stijlen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de drie       h963 514 176
toegangspoorten: de Puerta de los Hierros (IJzeren Poort),
in barokstijl, de Puerta de los Apóstoles (Apostelenpoort),   3Van maandag t/m zondag
in gotische stijl, en de Puerta del Palau (Paleispoort), in   van 11.00 uur tot 13,30 uur.
romaanse stijl. Het gebouw bezit bovendien een unieke      Toegang: € 1,20 /persoon.
schilderijencollectie. Naast de kathedraal staat de Miguelete
klokketoren, die je kunt beklimmen voor een uniek uitzicht    IGLESIA Y TORRE
over de hele stad.                        DE SANTA CATALINA
                                 Pl. de Santa Catalina, s/n.
hPl. de la Reina, s/n. 963 918 127
                                  Niet ver van de
Kerkdiensten Rooster: Weekdagen en vooravond 8, 9, 11, 12,     kathedraal, op
18 (alleen in de zomer), 19 en 20 uur. Op zon- en feestdagen    het Plaza Lope de
het schema hierboven is voegt een service aan de 13 h.       Vega, staat nog een
Openingsuren: weekdagen van 10 tot 17,30 uur op zondag       bijzonder gebouw:
(alleen in de zomer) van 14 tot 1830 (in de zomer, alle dagen,   het smalste huis van
tot 18,30 ) prijs ( inclusief audio): €5 en €3.30 (voor groepen   Europa. Hierbij alvast
van 15 personen). Omvat niet de toegang tot de klokkentoren     een aanwijzing: de
Miguelete.                             kleur van het huis is
                                  rood.....

En niet te vergeten de Santo Grial
(Heilige Graal) die hier wordt bewaard.
Archeologische onderzoek en historische
documenten lijken aan te tonen dat dit
de kelk is waaruit Jezus gedronken heeft
tijdens het Laatste Avondmaal. Zowel Paus
Johannes Paulus II als Benedictus XVI
gebruikten de kelk in de heilige mis tijdens
hun bezoek aan Valencia.

                                 Kunst & Cultuur 37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42