Page 34 - holandes 2015
P. 34

MUSEO DE BELLAS         MUSEO DE LA CIUDAD       MUSEO NACIONAL DE
ARTES              Palacio Marqués de Campo    CERÁMICA Y ARTES
(Museum van Schone       Pl. del Arzobispo, 3.      SUNTUARIAS
Kunsten)                            “GONZÁLEZ MARTÍ”
Dit museum           h 010              (Nationaal Keramiekmuseum)
bevat de grootste                        Gevestigd in een paleis uit
schilderijenverzameling in   3Van maandag tot en met     de XVe eeuw dat geheel
Spanje, na het Prado in     zaterdag: van 9,30 tot 19h.   werd gerenoveerd in 1740.
Madrid, met o.a. werken     Zon- en feestdagen: van     Vooral de hoofdingang van
van bekende meesters als    9,30 tot 15h.          albast steen valt op. Het
Sorolla, Goya en Zuloaga.    Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en museum heeft niet alleen een
San Pío V, 9.          feestdagen gratis toegang.   enorme collectie Valenciaans
                                aardewerk en tegels, maar
h963 870 300          MUSEO DEL CARMEN        ook kunstobjecten zoals
                Museo, 2.            de Carroza de las Ninfas
3Maandag van 11 tot 17                     (koets van de nimfen),
uur. Van dinsdag tot zondag   h963 870 300          meubels van porselein uit
van 10h tot 19h. Gratis                     Dresden, een Japanse zaal
toegang.            3Gesloten op maandag.      en een reconstructie van
museobellasartesvalencia.    Van dinsdag tot zondag van   een historische Valenciaanse
gva.es             10 tot 20 uur.         keuken.

                                Rinconada García Sanchís,
                                s/n.

                                h963 516 392

                                3Gesloten op maandag.
                                Dinsdag op zon- en
                                feestdagen: van 10 tot 14
                                uur. Zaterdagmiddag en

                                zondag gratis toegang.
                                Entreeprijs: €3 of €1,50.

MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES
Jardines de Viveros
General Elio, s/n.

h 010

3Van Dinsdag tot en met
zondag en feestdagen: van
9,30 tot 19 uur.
Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en
feestdagen gratis toegang.

34 visitvalencia.com/nl
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39