Page 33 - holandes 2015
P. 33

INSTITUTO VALENCIANO      L´IBER – MUSEO         MUSEO DEL ARROZ
DE ARTE MODERNO        SOLDADITO DE PLOMO       Rosario, 3. h010
(Valenciaans Instituut voor  Caballeros, 22         3Van Dinsdag tot en met
Moderne Kunst)                         zaterdag: van 9.30 tot 14 uur
IVAM Centre Julio González   h963 918 675          en van 15 tot 19h. Zon- en
Het IVAM was het eerste                    feestdagen: van 9,30 tot 15
museum in Spanje gewijd    3Woensdag t/m zondag van    uur.
aan hedendaagse en       11h tot 14h en 16h tot 19h.   Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en
moderne kunst en is nog    Entreeprijs: €5 ó €3      feestdagen gratis toegang.
altijd een referentiepunt
opt die gebied. Een must    MUMA VALENCIA          MUSEO DEL GREMIO DE
voor kunstliefhebbers, niet  Basílica de los         ARTISTAS FALLEROS
alleen vanwege de vaste    Desamparados          Avda. San José Artesano,
collectie met o.a. Picasso,  Plaza de la Almoina       17.
Braque, Pollock, Valdés,
Chillida, Calder, Klee,    h963 919 214          h963 479 623
Picabia, Delaunay…maar
ook vanwege de interessante  3Maandag en donderdag 11    3Van maandag tot vrijdag
wisselende tentoonstellingen. tot 14 uur en op zaterdag van  van 10 tot 14 uur en van 16
Op maandag gesloten.      10.30 uur tot 14 uur en van 17 tot 19 uur. Op zaterdag van
Rondleidingen met gids op   tot 20 uur. Zon- en feestdagen 10.00 tot 13,30. Zon- en
afspraak.           van 10.30 tot 14uur.      feestdagen: gesloten.
Guillém de Castro, 118.    Entreeprijs: €2 of €1.     Entreeprijs: €4
                                (Volwassenen), €3 (Groepen),
h963 863 000          MUSEO ARQUEOLÓGICO       €2,50 (Gepensioneerden),
                DE LA ALMOINA          €2,50 (Kinderen).
3van maandag t/m zaterdag   Pl. Decimo Junio Bruto
van 10 tot 19 uur.       (Cosol Romà),
Entreeprijs: €2 of €1. Op
zondag en Museumdag      h 010
gratis.
                3Van Dinsdag tot en met
                zaterdag: van 9.30 tot 19h.
                Zon- en feestdagen: van
                9,30 tot 15 uur.
                Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en
                feestdagen gratis toegang.

                MUSEU DE
                PREHISTÒRIA.
                MUSEU D’ETNOLOGIA -
                SALA PARPALLÓ
                Corona, 36.

                h963 883 565

                3Gesloten op maandag.
                Van dinsdag tot zondag van
                10 tot 20h.Gratis toegang.

                                Kunst & Cultuur 33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38