Page 32 - holandes 2015
P. 32

Hierbij volgt een lijst     CASA-MUSEO CONCHA       CASA-MUSEO SEMANA
met alle musea en        PIQUER            SANTA MARINERA
monumenten van         Ruaya, 23.          (Museum van de
Valencia:                           Paasprocessies)
                h 010             Dit museum, gelegen in
Musea                             de wijk aan zee, biedt
                3Van Dinsdag tot en met    een overzicht van de
ALMUDÍN             zaterdag: van 9.30 tot 14   beelden, processiestukken,
Pl. San Luis Bertrán, s/n.   uur en van 15 tot 19h. Zon-  draagbaren, vaandels,
                en feestdagen: van 16 tot   en kostuums van de
h 010              19 uur.            broederschappen die
                Entreeprijs: €2 of €1.    deelnemen aan de
3Van Dinsdag tot en met                    Paasweekprocessie van de
zaterdag: van 9.30 tot 14 uur  CASA DE LA AMERICA’S     Semana Santa Marinera.
en van 15 tot 19h. Zon- en   CUP              (Salvador Caurín Alarcón)
feestdagen: van 9,30 tot 15   Puerto de Valencia. Muelle  Rosario, 1.
uur.              de la Aduana, s/n (entre
Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en el Edificio del Reloj y el  h 010
feestdagen gratis toegang.   Tinglado 2).
                               3Van Dinsdag tot en met
CASA-MUSEO           3Gesloten op maandag. Van   zaterdag van 10 tot 14h en
BENLLIURE            Dinsdag tot en met zaterdag  van 16,30 tot 20.30h. Zon-
Blanquerías, 23.        van 10.30 tot 18.30. Op    en feestdagen: van 10 tot 15
                Zondag van 10.30 tot 14.30h. uur. Gratis toegang.
h 010              Gratis toegang.
                               CENTRO DE EXPOSICIÓN
3Van Dinsdag tot en met     CASA DE LAS ROCAS       Y MUSEO LLADRÓ
zaterdag: van 9.30 tot 14 uur  Roteros, 8          Ctra. Alboraya, s/n.
en van 15 tot 19h. Zon- en                  Tavernes Blanques (Valencia)
feestdagen: van 9,30 tot 15   h 010
uur.                             h900 211 010
Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en 3Van Dinsdag tot en met
feestdagen gratis toegang.   zaterdag: van 9.30 tot 14   34 963 187 000
                uur en van 15 tot 19h. Zon-  3Ochtenden of middagen
CASA-MUSEO           en feestdagen: van 9,30 tot  voorafgaande afspraak.
BLASCO IBAÑEZ          15 uur.
Isabel de Villena, s/n.     Entreeprijs: €2 of €1.    CENTRO CULTURAL
                Zon- en feestdagen gratis   BANCAJA
h 010              toegang.           Plaza Tetuán, 23

3Van Dinsdag tot en met     CENTRO DE ARTESANÍA      h963 813 993
zaterdag: van 9.30 tot 14 uur  COMUNIDAD
en van 15 tot 19h. Zon- en   VALENCIANA          3Tentoonstellingen: Van
feestdagen: van 9,30 tot 15   Hospital, 7 (junto al MUVIM) maandag tot zaterdag van
uur.                             10 tot 14 en van 17 tot 21h.
Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en h963 513 090         Op zondag, van 10 tot 14h.
feestdagen gratis toegang.                  Rondleiding Vrijdag om 17
                3Maandag tot en met      of 18 uur, vooraf reserveren
                vrijdag van 8h tot 20h uur  via de telefoon. Toegang: 2
                Tentoonstellingen: 10h tot  € (kinderen tot 6 jaar gratis
                14h en van 16h tot 20h    entree). Zondag gratis.

32 visitvalencia.com/nl
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37