Page 31 - holandes 2015
P. 31

Als je Valencia       Als je een grote fan    Als je geniet van lokale
bezoekt met kinderen,    bent van gastronomie    bouwkunst, doe dan de
is het Museo de las     dan brengt een bezoek    art-nouveau route, met
Ciencias Príncipe Felipe   aan het Museo del Arroz   o.a. de Mercado Central
(Wetenschapsmuseum)     (Rijstmuseum) je dichter  en de Mercado de Colón;
een must. Maar ook het    bij de essentie van de   de gotische route, die
Museo L’Iber (Tinnen     Valenciaanse keuken.    langs de Lonja de la Seda
soldaatjes museum),     Als je beroemde       (Zijdebeurs), en de Torres
het Museo de Ciencias    Valencianen wilt leren   de Serranos en Quart
Naturales (Natuurkundig   kennen, bezoek dan het   (Stadspoorten Serranos
museum) en het Casa de    Casa-Museo Benlliure    en Quart) voer; of de
la America’s Cup (Huis    (Museumhuis van de     barokke route, die de
van de America’s Cup     schilder Benlliure), het  basiliek en de kathedraal
zeilwedstrijden).      Casa-Museo Blasco      bezoekt, en vele andere
               Ibañez (Museumhuis     barokke kerken verspreid
               van de schrijver      over de hele stad.
               Blasco Ibañez), of het
               Casa-Museo de Concha
               Piquer (Museumhuis van
               de zangeres en actrice
               Concha Piquer).

Als je houdt van       Als je alles wilt weten   Als je helemaal weg bent
schilderkunst en       over de geschiedenis    van avantgardistische
avantgardistische      van de stad, bezoek dan   architectuur, zijn
kunst, ga dan zeker     het Museu de Prehistoria  de Ciudad de las
langs bij het IVAM; oftewel y Etnología (Museum voor  Artes y las Ciencias
Instituto Valenciano     Prehistorie en Etnologie), (Stad der Kunsten en
del Arte Moderno       het Museo Arqueológico de  Wetenschappen), het
(Valenciaans Instituut    la Almoina (Archeologisch  Veles e Vents gebouw, en
voor Moderne Kunst), het   Museum Almoina), en     het Palacio de Congresos
Museo de Bellas Artes    het Museo de Historia de  (Congrespaleis) echte
(Museum voor Schone     Valencia (Museum van de   aanraders.
Kunsten), het Museo de    stadsgeschiedenis van
la Ciudad (Museum van    Valencia).
de stad), en het MUVIM
(Museum voor Illustratie
en Verlichting).

                             Kunst & Cultuur 31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36