Page 22 - holandes 2015
P. 22

CULTUREEL
AANBOD

Een ruime keuze aan culturele
en unieke, lokale activiteiten
voor alle leeftijden maakt van
Valencia een eeuwig bruisende
stad. Valencia is vandaag
de dag een wereldwijde
referentie van de avant-garde,
wetenschap, kunst en sport.
Ontdek de activiteiten die het
best bij jou passen.

Voor schatzoekers      Voor            Verlaat
              traditieliefhebbers     Valencia niet
Talrijke tentoonstellingen               zonder:
waarin het rijkste     Valencia is een stad
museumerfgoed van      met meer dan 2000      _Te genieten van een
het culturele panorama   jaar geschiedenis,     concert in het Palau
aan bod komt.        die tot uiting komt in   de la Música
Geschiedenis, etnologie,  verscheidene zowel
aardewerk, schilderkunst,  religieuze als profane   _Kippenvel te krijgen
beeldhouwkunst,       volksfeesten.        van de lyriek van het
biodiversiteit of      Ontdek hoe de stad riten,  allerhoogste niveau
wetenschap zijn       geestigheid, buskruid,   in het Palau de les
slechts enkele van de    muziek en vuur vermengt   Arts Reina Sofía
uiteenlopende opties.    met de vriendelijkheid
              van de inwoners om van   _De bruisende kunst
              Valencia die unieke plaats te voelen in een
              in de wereld te maken    van de nieuwe
              waarvan elke reiziger    podiumzalen
              droomt ze te vinden.    zoals de Heineken
                            Greenspace.

22 visitvalencia.com/nl
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27