Page 18 - holandes 2015
P. 18

Mercado Central     De Mercado Central van     groente, vlees, worst,
(Centrale Markt)     Valencia is één van de     kaas, vis, zeevruchten en
             grootste markthallen      vele andere produkten die
 MERCADO CENTRAL     van Europa, met een      je smaak- en reukpupillen
 Pl. del Mercado, s/n  totale oppervlakte van     in verrukking zullen
             8.000 m2 en met plaats     brengen.
h962 084 153       voor meer dan 1.200
             marktkramen. De hal      Niet alleen de bekende
 3Maandag tot      werd gebouwd door de      Formule 1-magnaat
 zaterdag van 8 tot   architecten Francisco     Bernie Ecclestone was er
 15h. Zondag gesloten.  Guardia, Alejandro Soler    regelmatig te vinden, ook
             en Enrique Viedma,       vele anderen bezochten
             tussen 1914 en 1928,      de markt tijdens hun
             en is een prachtig       shopping-tour, om de vele
             voorbeeld van art       verse kwaliteitsproducten
             nouveau bouwkunst.       van het Valenciaanse
             Het gebouw wordt        platteland en de
             bekroond door een       Middelandse Zee te
             koepel van meer dan 30     proeven.
             meter hoog.
             De decoratie van        Tegenwoordig kun je
             gekleurde vensters en     er de produkten zelfs
             tegels, sluit perfect aan bij via internet bestellen
             de ijzeren structuur van    en dit geldt niet alleen
             deze kathedraal van de     voor lokale kopers maar
             gastronomie.          ook voor buitenlandse
                            bezoekers, aangezien de
             Is de markthal van       producten binnen enkele
             de buitenkant al        dagen in elk gewenst land
             indrukwekkend, de       kunnen worden bezorgd.
             binnenkant is dat nog veel
             meer! Een ware explosie
             voor de zintuigen, vol fruit,

18 visitvalencia.com/nl
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23