Page 17 - holandes 2015
P. 17

Torres de                           1
Serranos en de
Quart            De Torres de Serranos     2
               deden dienst als
De Torres de Serranos    defensieve torens en als
en de Torres de Quart    triomfboog. Tegenwoordig
zijn twee van de twaalf   beleven de torens hun
toegangspoorten van de    belangrijkste moment eind
Middeleeuwse stadsmuur.   februari (laatste zondag
De rest van de muur     van de maand) als er
werd afgebroken in 1865.   de Crida plaatsvindt, de
Beide stadspoorten zijn   oproep van de ‘Fallera
gotisch maar de Serranos   Mayor’ van Valencia
torens werden gebouwd    waarbij valencianen
tussen 1392 en 1398,     en bezoekers worden
door meester steenhouwer   uitgenodigd voor de Fallas
Pere Balaguer, en de     feesten in maart. De Crida
Quart torens tussen     is tevens het officiële begin
1441 en 1460, door      van de feesten. De reden
Francesc Baldomar      voor deze lokatie is dat de
en Pere Compte, die     stadspoort eeuwenlang
tevens bouwmeester was    de voornaamste
van andere belangrijke    toegangspoort tot de stad
gebouwen uit die tijd,    was.
zoals de Lonja de la Seda
(Zijdebeurs).

 1 TORRES DE
   SERRANOS

 Pl. de los Fueros, s/n

 2 TORRES DE QUART
   Guillem de Castro, 89

 h 010

 3 Maandag tot
 zaterdag: van 9,30 tot
 en met 19 h. Zon- en
 feestdagen: van 9,30 tot
 en met 15 h.

   €2 · €1 Gereduceerd
 tarief
 Zon- en feestdagen
 gratis toegang.

 Gratis met

               Wat je niet mag missen! 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22