Page 14 - holandes 2015
P. 14

Lonja de la Seda       het midden en 16 als     en is ook de toren goed te
(Zijdebeurs)         steunbogen tegen de     zien. Deze deed destijds
               wand, en die eindigt in een dienst als gevangenis
De Lonja de la Seda      imposant kruisgeweld. Het  voor handelslieden
(Zijdebeurs), ook wel de   Pabellón del Consulado    die hun schulden niet
Lonja de los Mercaderes    (Consulaatsgebouw),     konden betaalden. De
(Handelsbeurs) genoemd,    of Consulado del Mar     toegangsdeur tot de
is het belangrijkste civiele (Zeeconsulaat), wiens    toren, die zich in de
gebouw in gotische stijl   naam verwijst naar het    zuilenzaal bevindt, biedt
van Valencia. De bouw     gelijknamige instituut    een interessant kijkje naar
begon in de XVe eeuw,     dat werd opgericht in de   boven.
onder leiding van meester   XIIIe eeuw, zorgde voor
steenhouwer Pere       de correcte naleving     De Lonja de la Seda
Compte. Het gebouw      van de maritieme en     (Zijdebeurs) is zonder twijfel
werd het symbool van     handelsregelgeving.     een van de hoogtepunten
de Gouden Eeuw van      Op de begane grond      van Valencia.
Valencia dankzij de grote   bevindt zich de zaal
commerciële en sociale    van het Tribunal        Plaza del Mercado s/n
bloei van de stad in     del Comercio
die tijd. Het belang van   (Handelstribunaal), en op   h962 084 153
de zijdeindustrie en de    de bovenste verdieping
gunstige geografische     de Salón Principal      3Geopend van maandag
positie maakten de stad tot  (Hoofdzaal) oftewel      t/m zaterdag van 9.30 tot
het middelpunt van talrijke  Cámara del Consulado      19 uur. Op zondag van
economische transacties    (Consulaatszaal). Beide    9.30 tot 15 uur.
in die tijd.         zalen hebben een prachtig
               plafond en vloertegels. Via    €2 · €1 Gereduceerd
Het gebouw dat in 1996    de Patio de los Naranjos    tarief
door de UNESCO        (binnenplaats met       Zon- en feestdagen
tot Werelderfgoed       sinaasappelbomen) heb je    gratis toegang.
werd verklaard bestaat    toegang tot de drie zalen
uit vier duidelijk te                    Gratis met
onderscheiden delen: de
Salón de Contratación
(Contractzaal)
of Zuilenzaal, een
indrukwekkende hal met
24 spiraalvormige zuilen,
waarvan 8 vrijstaand in

14 visitvalencia.com/nl
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19