Page 12 - holandes 2015
P. 12

Koninklijke jachthaven en stranden van Valencia

De Marina Real Juan       mooi voorbeeld van de    Norte y Sur (Jachthaven
Carlos I (Koninklijke      historische pracht van de  Noord en Zuid) voor
Jachthaven) is een       haven zijn de Tinglados   pleziervaartuigen.
referentiepunt in de stad,   (havenloodsen) uit de XIXe
niet alleen door de grote    eeuw, en het edificio del  Op slechts enkele meters
evenementen die er       Reloj (Gebouw met de    van de haven bevinden
plaatsvinden maar ook      klok). Vanaf 2005 werd   zich de populaire stranden
vanwege de in het oog      het hele havengebied    van de wijken El Cabanyal
springende gebouwen.      getransformeerd, naar    (strand Las Arenas) en
De jachthaven ligt op de    aanleiding van de      Malvarrosa. Langs de
plaats van de historische    uitverkiezing van de    mooie strandboulevard
haven van Valencia (uit     stad tot locatie voor de  liggen ook een groot
de XIVe eeuw) die van      zeilwedstrijden van de   aantal uitstekende
                32ª America’s Cup. Het   Valenciaanse restaurants.
    strategisch belang    hypermoderne Veles
      was voor de     e Vents gebouw werd
        ontwikkeling   daarbij het symbool van
          van de    de nieuwe jachthaven. In
            stad.  de haven bevinden zich
              Een verder winkels, terrassen
                en restaurants, met een
                prachtig uitzicht, een

                  speeltuin, de Pantalán
                   Central (centrale
                    aanlegsteiger)
                    voor grote jachten,
                    en de Marinas

12 visitvalencia.com/nl
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17